Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2010

Πίνακας κατάταξης ωρομισθίων καθηγητών ανά περιφέρεια

Ανακοινώθηκαν στις 27 Ιουλίου οι πίνακες κατάταξης ωρομισθίων καθηγητών ανά περιφέρεια. Οι πίνακες, οι οποίοι υπόκεινται σε πιθανές αλλαγές, βρίσκονται στην ιστοσελίδα http://e-aitisi.sch.gr/oromisthioi_2010/index.html

Όσον αφορά στα ισπανικά, μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα http://e-aitisi.sch.gr/oromisthioi_2010/PE40.00

Δεν υπάρχουν σχόλια: