Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2010

Βιβλιογραφία Ελληνικής Γλωσσολογίας

Η ιστοσελίδα http://bibliography.glotta.ntua.gr αποτελεί μια πρώτη συγκέντρωση βιβλιογραφίας

-δημοσιεύσεων για την Ελληνική γλώσσα, στα Ελληνικά ή σε άλλες γλώσσες
-δημοσιεύσεων για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τη γλώσσα ή τη γλωσσολογία, από Έλληνες
-δημοσιεύσεων που αφορούν τη γλώσσα ή τη γλωσσολογία, μεταφρασμένων στα Ελληνικά.

Τα πρώτα βιβλιογραφικά στοιχεία περιέχουν:

-τα άρθρα από τα Πρακτικά των Συνεδρίων του Τομέα Γλωσσολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης από το 1981 έως σήμερα
-τα άρθρα από τα Πρακτικά των Διεθνών Συνεδρίων για την Ελληνική Γλωσσολογία από το πρώτο (1993) έως σήμερα
-τα άρθρα από το περιοδικό Γλωσσολογία από το 1982 έως το 2005.

Η βιβλιογραφία αποτελείται αυτή τη στιγμή από 2000 περίπου καταχωρίσεις που συγκεντρώθηκαν με ημιαυτόματο τρόπο. Μπορούν οι επισκέπτες να αναζητήσουν συγκεκριμένες καταχωρίσεις δίνοντας στοιχεία για τον συγγραφέα, τον τίτλο ή τη χρονολογία. Στόχος είναι η βιβλιογραφία να γίνει πλήρης κατά το δυνατόν και να συντηρείται. Όσοι ενδιαφέρονται για τη γλωσσολογία και την Ελληνική γλώσσα μπορούν να συνεισφέρουν προσθέτοντας νέες βιβλιογραφικές καταχωρίσεις (υπάρχουν οι σχετικές οδηγίες). Κάθε παρατήρηση, διόρθωση ημαρτημένων ή σχόλιο είναι ευπρόσδεκτο. Υπεύθυνοι για τη συντήρηση της ιστοσελίδας αυτής είναι η Στέλλα Μαρκαντωνάτου και ο Γιάνης Μαΐστρος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: