Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2008

Ενημέρωση μελών από την ΠΑ.Σ.Π.Ι.Φ

ΠΑ.Σ.Π.Ι.Φ / A.P.LI.F.HI
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ASOCIACIÓN PANHELÉNICA DE LICENCIADOS EN FILOLOGÍA HISPÁNICA


Αγαπητοί συνάδελφοι,
Όπως θα σας είναι γνωστό, ο Σύλλογός μας δημιουργήθηκε με κύριο σκοπό την προώθηση των Ισπανικών στη δημόσια εκπαίδευση. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, παρότι έχει τεθεί σε λειτουργία εδώ και δύο χρόνια το πιλοτικό πρόγραμμα διδασκαλίας της Ισπανικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δεν έχει χορηγηθεί στoν κλάδο μας κωδικός πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ), απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση δικαιώματος διδασκαλίας μιας γλώσσας τόσο στα δημόσια όσο και στα ιδιωτικά σχολεία. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού έχουμε προβεί σε μια σειρά ενεργειών και διεκδικήσεων׃

• Υποβολή υπομνημάτων στο πλαίσιο επαφών με διοικητικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας, προκειμένου να προωθηθεί η διεύρυνση του ήδη υπάρχοντος πιλοτικού προγράμματος, καθώς και η κατοχύρωση του ΠΕ, ώστε να αποκατασταθεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ όλων των πτυχιούχων καθηγητικών σχολών με στόχο την υπαγωγή μας στη διαδικασία προσλήψεων στην εκπαίδευση μέσω ΑΣΕΠ και το δικαίωμα εγγραφής μας στην Επετηρίδα Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.

• Υποβολή υπομνήματος στους συνδικαλιστικούς φορείς ΟΛΜΕ – ΚΕΜΕΤΕ για την ευρύτερη προώθηση της διεκδίκησής μας.

• Συνεργασία με το Τμήμα Παιδείας και Επιστημών της Ισπανικής Πρεσβείας στην Αθήνα και συγκεκριμένα με την Εκπαιδευτική Σύμβουλο κα. María Ponce, αλλά και με τους Συλλόγους Ισπανιστών που δραστηριοποιούνται για την προώθηση και διάδοση της γλώσσας.
• Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας έχει δρομολογηθεί -από κοινού με τους Συλλόγους Φοιτητών και Αποφοίτων του Ανοιχτού Πανεπιστημίου- εκστρατεία ενημέρωσης και προβολής των πλεονεκτημάτων της διδασκαλίας της Ισπανικής με την αποστολή 10.000 ενημερωτικών επιστολών στις Διευθύνσεις σχολείων καθώς και στους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, ενώ παράλληλα προωθήθηκαν και έντυπα υποβολής αιτήματος εκ μέρους των γονέων για την εισαγωγή των ισπανικών στην εκπαίδευση (ένα δείγμα επισυνάπτουμε στο παρόν για να διαδοθεί και ευρύτερα).
• Με το ίδιο περιεχόμενο της παραπάνω διεκδίκησης έγινε επερώτηση στην Βουλή και λάβαμε την διαβεβαίωση ότι τα ισπανικά θα διδάσκονται σύντομα στα σχολεία, ωστόσο θα συνεχίσουμε να απευθυνόμαστε σε κάθε φορέα ή αρχή που είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση αυτής της δέσμευσης.

Για την ενίσχυση της δύναμης και της απήχησης του, ο ΠΑ.Σ.Π.Ι.Φ επιδιώκει τον ευρύ διάλογο με τη στήριξη όλο και περισσότερων μελών, και είναι ανοιχτός στις προτάσεις τους, επειδή πιστεύει ότι η συλλογική δράση είναι η μόνη εγγύηση για την επίτευξη των στόχων του. Γι’ αυτό σας καλούμε όλους να συμβάλλετε δυναμικά στις προσπάθειες του.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Το Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Π.Ι.Φ

Δεν υπάρχουν σχόλια: