Δευτέρα, 6 Απριλίου 2009

Τα Ισπανικά στην Πρωτοβάθμια - Ερώτηση από τον βουλευτή κ.Φώτη Κουβέλη

Σήμερα 6 Απριλίου είχαμε μια ακόμα ερώτηση προς το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με τη δημιουργία πιλοτικού προγράμματος στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για την εκμάθηση της Ιταλικής και της Ισπανικής Γλώσσας. Την ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Φώτης Κουβέλης.
Το περιεχόμενο της ερώτησης, την οποία μπορείτε επίσης να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΣΥΡΙΖΑ:

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων


ΘΕΜΑ: Διεξαγωγή πιλοτικού προγράμματος για Ιταλική και Ισπανική γλώσσα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Η πολυγλωσσία και η πολιτιστική ποικιλία της Ευρώπης αποδεικνύουν τη δυνατότητα για συνύπαρξη και αμοιβαία κατανόηση μεταξύ λαών με διαφορετικές αντιλήψεις, γλώσσες και πολιτισμούς.

Το έτος 1999, ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, από το οποίο αποφοιτά, κάθε χρόνο, ολοένα αυξανόμενος αριθμός πτυχιούχων, γεγονός που καταδεικνύει, μεταξύ άλλων, το ενδιαφέρον της ελληνικής κοινωνίας για την εκμάθηση της Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας.

Ύστερα από τη διεξαγωγή τριετούς πιλοτικού προγράμματος (2006-2009), επίκειται και στη χώρα μας η ένταξη της Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας, ως δεύτερες γλώσσες προς επιλογήν στην πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και η δημιουργία οργανικών θέσεων για τους εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων ξενόγλωσσων κλάδων.

Με δεδομένο ότι η ύπαρξη ενός ικανού αριθμού πτυχιούχων καθηγητών Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας επιτρέπει πλέον την εισαγωγή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ενός προγράμματος εκμάθησης των ανωτέρω δύο γλωσσών, το οποίο, εκτός των άλλων, θα συμφιλιώνει τους μικρούς μαθητές με τις έννοιες της πολυπολιτισμικότητας και της διαφορετικότητας των λαών,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Εάν προτίθεται, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, να διεξαγάγει πιλοτικό πρόγραμμα για την εκμάθηση της Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, προκειμένου να προωθηθεί ο θεσμός της πολυγλωσσίας και να διασφαλισθεί η αρχή της ισοτιμίας μεταξύ όλων των δεύτερων γλωσσών προς επιλογήν, στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα..

6.4.2009 - Ο ερωτών βουλευτής

Φώτης Κουβέλης

Δεν υπάρχουν σχόλια: