Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2015

Τα μαθήματα της Ισπανικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο - Επικαιροποιημένο

Το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 1999. Για την απόκτηση πτυχίου, και βάσει του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), απαιτούνται 240 Ευρωπαϊκές Μεταφερόμενες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS credits) από το σύνολο των μαθημάτων που προσφέρονται.

Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες μαθημάτων:

1) Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού (58 ECTS)
2) Υποχρεωτικά Μαθήματα προσφερόμενα από το Τμήμα (48 ECTS)
3) Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής προσφερόμενα από το Τμήμα (114 ECTS)
4) Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής προσφερόμενα από άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής (20 ECTS)

Τα μαθήματα ανά κατηγορίες:

1) Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού
- Ισπανική Γλώσσα ΙΙΙ. Μελετώνται οι βασικές ιδιότητες του κειμένου, καθώς και τα χαρακτηριστικά των διαφόρων κειμενικών ειδών. Αναλύονται οι βασικοί τύποι κειμένου, καθώς και οι στρατηγικές που απαιτούνται τόσο για την κατανόηση όσο και για την παραγωγή τους.
- Εισαγωγή στη Θεωρητική Γλωσσολογία
- Εισαγωγή στη Λογοτεχνία Ι (Πεζογραφία) 
- Εισαγωγή στη Λογοτεχνία ΙΙ (Ποίηση) 
- Εισαγωγή στη Λογοτεχνία ΙΙΙ (Θέατρο)
- Εισαγωγή στην Παιδαγωγική. Οι διάφορες θεωρίες σχετικά με την επιστήμη.
- Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας
- Νέα Ελληνική Λογοτεχνία. Εισαγωγή στην επιστήμη της Νεοελληνικής Φιλολογίας.
- Ισπανική Γλώσσα IV. Γίνεται περαιτέρω εμβάθυνση της ισπανικής γλώσσας με ιδιαίτερη έμφαση στον προφορικό λόγο. Σκοπός είναι η εξοικείωση με τη δομή της γλώσσας και με τα γλωσσικά χαρακτηριστικά του καθημερινού λόγου προκειμένου να αναπτυχθούν οι δεξιότητες που χρειάζονται για την κατανόηση και παραγωγή του.
- Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία

2) Υποχρεωτικά Μαθήματα προσφερόμενα από το Τμήμα
- Ισπανικός Πολιτισμός. Επισκόπηση της πολιτιστικής εξέλιξης της Ισπανίας από την Προϊστορική εποχή μέχρι σήμερα, με έμφαση στην ιστορική, καλλιτεχνική, κοινωνική, οικονομική και φιλοσοφική ανάπτυξη.
- Ισπανοαμερικανικός Πολιτισμός. Επισκόπηση του πολιτισμού της Λατινικής Αμερικής από τους Προκολομβιανούς Πολιτισμούς μέχρι σήμερα.
- Ισπανική Λογοτεχνία Ι. Η εξέλιξη της ισπανικής λογοτεχνίας από τον Μεσαίωνα μέχρι και τον 18ο αιώνα.
- Ισπανική Λογοτεχνία ΙΙ. Η εξέλιξη της ισπανικής λογοτεχνίας από τον 19ο μέχρι σήμερα.
- Ισπανοαμερικανική Λογoτεχνία Ι. Επισκόπηση της ισπανοαμερικανικής λογοτεχνίας από την προκολομβιανή περίοδο μέχρι και το modernismo.
- Ισπανοαμερικανική Λογoτεχνία ΙI. Η εξέλιξη της ισπανοαμερικανικής λογοτεχνίας από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα.
- Ισπανική Γλωσσολογία. Εισαγωγή στις βασικές αρχές της γλωσσολογικής θεωρίας και ανάλυσης. Τα γλωσσολογικά φαινόμενα της ισπανικής γλώσσας και η κατανόηση της δομής και της μορφής της.
- Ιστορία και Θεωρία της Μετάφρασης. Επισκόπηση της μεταφραστικής δραστηριότητας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

3) Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής προσφερόμενα από το Τμήμα
- Ισπανική Γλώσσα Ι. 
- Ισπανική Γλώσσα ΙΙ. 
- Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας. 
- Πρακτική της Μετάφρασης. 
- Μορφολογία-Σύνταξη της Ισπανικής.
- Ισπανικό Μυθιστόρημα. Ανάπτυξη και εξέλιξη του ισπανικού μυθιστορήματος από τον Μεσαίωνα μέχρι και τον 20ό αιώνα.
- Προκολομβιανοί και Ιθαγενείς Πολιτισμοί της Λατινικής Αμερικής.
- Ιστορία της Ισπανικής Γλώσσας. Εισαγωγή στη βασική μεθοδολογία της ιστορικής γλωσσολογίας. Μελετάται η ιστορική εξέλιξη της ισπανικής γλώσσας και λεπτομερής ανάλυση της φωνητικής, μορφολογικής, συντακτικής και λεξιλογικής εξέλιξης της Ισπανικής από τη Λατινική και τις ρωμανικές γλώσσες μέχρι σήμερα.
- Ιστορία της Ισπανικής Τέχνης.
- Κειμενικά Είδη. Μελετώνται οι βασικές ιδιότητες του κειμένου (συνοχή, συνεκτικότητα, προσθετικότητα κτλ., καθώς και τα χαρακτηριστικά –γλωσικά και δομικά– των διαφόρων κειμενικών ειδών. Αναλύονται οι τέσσερις βασικοί τύποι κειμένου (πληροφοριακά, περιγραφικά, αφηγηματικά και επιχειρηματολογικά κείμενα), καθώς και οι στρατηγικές που απαιτούνται τόσο για την κατανόηση όσο και για την παραγωγή τους.
- Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας. 
- Φωνητική-Φωνολογία της Ισπανικής.
- Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδασκαλία και Εκμάθηση της Ισπανικής Γλώσσας. Βασικές αρχές της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας με έμφαση στην Ισπανική.
- Θεωρία Λογοτεχνίας.
- Ισπανική Ποίηση. Εξειδίκευση στον ποιητικό λόγο με έργα από τον Μεσαίωνα μέχρι τον 20ο αιώνα.
- Σύγχρονος Ισπανοαμερικανικός Πολιτισμός. Επισκόπηση του πολιτισμού της Λατινικής Αμερικής κατά τον 19ο και τον 20ο αιώνα.
- Ισπανοαμερικανικό Μυθιστόρημα. 
- Πραγματολογία. 
- Παραγωγή Προφορικού Λόγου.
- Ισπανοαμερικανικό Διήγημα. Ανάπτυξη και εξέλιξη του ισπανοαμερικανικού διηγήματος από την αποικιοκρατική εποχή μέχρι σήμερα.
- Ισπανοαμερικανικό Δοκίμιο. 
- Μεθοδολογικά Ρεύματα στη Διδασκαλία της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας. 
- Ισπανοαμερικανικό Θέατρο. 
- Σχεδιασμός Γλωσσικού Μαθήματος. 
- Λογοτεχνική Μετάφραση. 
- Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας.
- Ισπανοαμερικανική ποίηση. Η ανάπτυξη και εξέλιξη της ισπανοαμερικανικής ποίησης από την αποικιοκρατική περίοδο μέχρι σήμερα.
- Εισαγωγή στην Ανάλυση Λαθών.
- Ισπανικό Θέατρο. Από τον Μεσαίωνα μέχρι τις μέρες μας, με έμφαση στο Μπαρόκ και τον 20ο αιώνα.
- Επιχειρηματικότητα και Ισπανικές Σπουδές. 
- Ιστορία της Ισπανοαμερικανικής Τέχνης. 
- Ισπανόφωνος Κινηματογράφος.

4) Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής προσφερόμενα από άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής
- Τα μαθήματα αυτά ανακοινώνονται κάθε ακαδημαϊκό έτος από τα άλλα τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: