Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2010

Οι κλασικοί Έλληνες συγγραφείς από τον εκδοτικό οίκο GredosMusa, dime del hábil varón que en su largo extravío
tras haber arrasado el alcázar sagrado de Troya,
conoció las ciudades y el genio de innúmeras gentes.
Muchos males pasó por las rutas marinas luchando
por sí mismo y su vida y la vuleta al hogar de sus hombres.


ODISEA, I 1-5 (traducción de J.M Pabón)
Editorial Gredos
RBA colecciones


Η ιστοσελίδα του εκδοτικού οίκου: http://www.rbacoleccionables.com/gredosclasicosgreciayroma/presentacion/

Δεν υπάρχουν σχόλια: