Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2010

Curso de formación en literatura griega contemporánea****Στο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης πρόκειται να προσφερθεί από την 1η Μαρτίου έως την 30η Απριλίου του 2011 μια σειρά μαθημάτων σχετικά με τη νεοελληνική λογοτεχνία, και συγκεκριμένα από τον Μεσαίωνα μέχρι τις μέρες μας. Ακόμα μια αξιόλογη προσπάθεια ανάδειξης των ελληνικών γραμμάτων.

El objetivo de este curso es proporcionar una visión completa y profunda de la literatura neohelénica desde sus antecedentes medievales hasta la más moderna producción. El conocimiento de esta literatura, muy reducido en España, es, sin embargo, imprescindible para la comprensión de la cultura de la Grecia actual, de Chipre y de los Balcanes. La literatura griega, tan bien representada en sus etapas antiguas, constituye una unidad en la que es imposible establecer una línea de separación entre los grandes hitos literarios antiguos, su prolongación medieval y su brillante presente. Se trata de una de las literaturas más vivas de Europa en la actualidad.

Πηγή και περισσότερες πληροφορίες: http://lapasiongriega.blogspot.com/2010/10/literatura-neohelenica-en-la-uam.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: