Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2008

Τα Ισπανικά ως ξένη γλώσσα στην Ελλάδα

Ο εκδοτικός οίκος Editorial SM έχει στην ιστοσελίδα του ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο δύο σημαντικών επιστημόνων, της Ελένης Λεονταρίδη, μέλους της ASPE και καθηγήτριας στο τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (με γνωστικό αντικείμενο Γλωσσολογία: Ισπανική γλώσσα), και της Rosa Mª Pérez Bernal, επίσης μέλους της ASPE και γνώστη της ελληνικής πραγματικότητας.
Το άρθρο αναφέρεται στη σημασία της εκμάθησης ξένων γλωσσών και στη γνωριμία με διαφορετικές κουλτούρες, καθώς και στη σημαντική άνοδο που έχουν γνωρίσει τα Ισπανικά στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Ή ανησυχία των συγγραφέων εστιάζεται στο ότι η γλώσσα αυτή δεν έχει ακόμα εισαχθεί κανονικά στη δημόσια εκπαίδευση.
Μεταφέρουμε την εισαγωγή του άρθρου τους:

En el marco de todo lo que representa la realidad plurilingüe de la Unión Europea, donde el mantenimiento de la diversidad es tan importante como la promoción de la afinidad cultural, la importancia de aprender otros idiomas y conocer otras culturas es fundamental. En un país como Grecia, uno de los más pequeños de Europa, con una población de unos 11 millones de habitantes, dicha importancia está bien arraigada en la conciencia de los jóvenes, pues los griegos aprenden varios idiomas desde una edad muy temprana. En el caso del español, su enseñanza está conociendo en Grecia en las últimas décadas un auge sorprendente, lo que se pone de manifiesto en el hecho de que el Instituto Cervantes de Atenas sea el que gestione más exámenes para la obtención de los diplomas de español como lengua extranjera (DELE) del mundo. A pesar de ello, la presencia del español en el ámbito universitario es muy reducida, las carreras son de nuevo cuño, y aún no se enseña en la enseñanza secundaria estatal.

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρο το άρθρο εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: