Πέμπτη, 18 Απριλίου 2013

"El festín de Homero" - Ένα εξαιρετικό ιστολόγιο από την Ισπανία


No hay trazas de que los griegos pensasen que había que cargar de desesperación el arte (...). Es más probable que estuviesen de acuerdo con el punto de vista de que es ocupación de las artes compensar la vida creando lo que, por lo general, la vida se niega a crear: individuos de extraordinario valor y belleza, momentos despojados de toda trivialidad. Un pintor moderno dijo: "Pinto como un bárbaro en una edad bárbara". Un griego podía haber replicado: "Si tu tiempo es bárbaro, tal es la razón más contundente y posible para no pintar como un bárbaro".

K. Dover (ed.), Literatura en la Grecia Antigua, Madrid, 1986, pp. 19-20.

Διεύθυνση ιστολογίου: http://elfestindehomero.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: