Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2013

El dicccionario Griego-Español en acceso abierto en Internet

****Αναδημοσίευση από ispania.gr

Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) hacen accesible en Internet los siete volúmenes publicados del Diccionario Griego‐Español (DGE).

El Diccionario Griego Español en línea, de acceso abierto, cubre la sección alfabética α - ἔξαυος. Aun siendo una obra en curso de elaboración, el DGE constituye en la actualidad el diccionario bilingüe más completo y actualizado de la lengua griega antigua a una lengua moderna: incluye hasta el momento cerca de 60.000 entradas y 370.000 citas de autores y textos antiguos.

Este diccionario se realiza en el Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo del CSIC bajo la dirección de Francisco R. Adrados, reciente Premio Nacional de las Letras, y de Juan Rodríguez Somolinos, investigador científico del CSIC. "DGE en línea es una versión beta, que gradualmente se irá enriqueciendo con nuevas funciones para hacerla más completa y sofisticada. Las posibilidades de un diccionario en línea como éste son múltiples, desde la más obvia de poder efectuar búsquedas complejas hasta incluso su integración o interconexión con otros recursos electrónicos en Internet", declara Rodríguez Somolinos.

Παρουσίαση του έργου: http://dge.cchs.csic.es/hist

Περισσότερες πληροφορίες στις παραπάνω συνδέσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: