Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2011

Βιβλία - Συγκριτική φωνητική και φωνολογία της Ισπανικής και της Νέας Ελληνικής γλώσσας

Συγγραφέας: Γεώργιος Μικρός
Έτος Έκδοσης: 2005
Αριθμός Σελίδων: 154
Κωδικός ISBN: 960-8319-29-3

Το βιβλίο Συγκριτική φωνητική και φωνολογία της Ισπανικής και της Νέας Ελληνικής γλώσσας αποτελεί το πρώτο έργο στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία που εξετάζει συστηματικά την Ισπανική προφορά και παρέχει τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις για την επιτυχημένη διδασκαλία της σε μαθητές με μητρική γλώσσα την Νέα Ελληνική.

Παράλληλα αποτελεί μια εισαγωγή σε βασικές φωνητικές και φωνολογικές έννοιες, οι οποίες εξηγούνται με μη τεχνικό τρόπο και δημιουργούν το κατάλληλο γνωστικό υπόβαθρο για να γίνουν κατανοητοί οι μηχανισμοί που διέπουν την προφορά μιας γλώσσας.

Επιπλέον παρέχονται πληροφορίες για την προφορά της Ισπανικής στις περισσότερες χώρες της Λατινικής Αμερικής και παρουσιάζονται τα βασικότερα διαλεκτικά της φαινόμενα.

Πληροφορίες: www.libristech.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: