Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2011

2.500 años desde la Batalla de Maratón

****Αναδημοσίευση από το www.ispania.gr

La Embajada de Grecia en Madrid organiza la exposición «2.500 años desde la Batalla de Maratón - El evento como inspiración a la cultura occidental.»

La exposición permanecerá abierta al público de lunes a viernes, del 11 al 28 de enero, de 10.00 a 14.00 h.

Embajada de Grecia
Avda. Doctor Arce, 24
Madrid

H Ελληνική Πρεσβεία της Μαδρίτης οργανώνει την έκθεση «2.500 χρόνια από τη Μάχη του Μαραθώνα - Το γεγονός ως έμπνευση στη δυτική κουλτούρα.»

Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή στο κοινό από Δευτέρα ως Παρασκευή, από τις 11 μέχρι τις 28 Ιανουαρίου, ώρες 10.00 με 14.00.

Ελληνική Πρεσβεία
Avda. Doctor Arce, 24
Μαδρίτη

Δεν υπάρχουν σχόλια: