Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2010

10ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας (01-04/09/2011)

****Για να μην ξεχνάμε και τη γλωσσολογία, το σημαντικότατο αυτόν κλάδο των σπουδών μας.

Τα Τμήματα
-Ελληνικής Φιλολογίας (Κομοτηνή)
-Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Κομοτηνή) και το
-Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη)
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

διοργανώνουν το 10ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας (10ο ΔΣΕΓ), το οποίο θα διεξαχθεί στην Κομοτηνή από την 1η έως την 4η Σεπτεμβρίου 2011.

Οι εισηγήσεις μπορούν να καλύπτουν θέματα σχετικά με την ανάλυση και περιγραφή της ελληνικής γλώσσας (συγχρονικά και διαχρονικά) καθώς και τη διδασκαλία της Ελληνικής (ως μητρικής και ως ξένης).

Πηγή: http://www.icgl.gr/el.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: