Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2015

Enrique Granados - "Danzas españolas", No. 5, "Andaluza"

Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2015

Τα μαθήματα της Ισπανικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο - Επικαιροποιημένο

Το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 1999. Για την απόκτηση πτυχίου, και βάσει του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), απαιτούνται 240 Ευρωπαϊκές Μεταφερόμενες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS credits) από το σύνολο των μαθημάτων που προσφέρονται.

Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες μαθημάτων:

1) Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού (58 ECTS)
2) Υποχρεωτικά Μαθήματα προσφερόμενα από το Τμήμα (48 ECTS)
3) Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής προσφερόμενα από το Τμήμα (114 ECTS)
4) Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής προσφερόμενα από άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής (20 ECTS)

Τα μαθήματα ανά κατηγορίες:

1) Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού
- Ισπανική Γλώσσα ΙΙΙ. Μελετώνται οι βασικές ιδιότητες του κειμένου, καθώς και τα χαρακτηριστικά των διαφόρων κειμενικών ειδών. Αναλύονται οι βασικοί τύποι κειμένου, καθώς και οι στρατηγικές που απαιτούνται τόσο για την κατανόηση όσο και για την παραγωγή τους.
- Εισαγωγή στη Θεωρητική Γλωσσολογία
- Εισαγωγή στη Λογοτεχνία Ι (Πεζογραφία) 
- Εισαγωγή στη Λογοτεχνία ΙΙ (Ποίηση) 
- Εισαγωγή στη Λογοτεχνία ΙΙΙ (Θέατρο)
- Εισαγωγή στην Παιδαγωγική. Οι διάφορες θεωρίες σχετικά με την επιστήμη.
- Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας
- Νέα Ελληνική Λογοτεχνία. Εισαγωγή στην επιστήμη της Νεοελληνικής Φιλολογίας.
- Ισπανική Γλώσσα IV. Γίνεται περαιτέρω εμβάθυνση της ισπανικής γλώσσας με ιδιαίτερη έμφαση στον προφορικό λόγο. Σκοπός είναι η εξοικείωση με τη δομή της γλώσσας και με τα γλωσσικά χαρακτηριστικά του καθημερινού λόγου προκειμένου να αναπτυχθούν οι δεξιότητες που χρειάζονται για την κατανόηση και παραγωγή του.
- Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία

2) Υποχρεωτικά Μαθήματα προσφερόμενα από το Τμήμα
- Ισπανικός Πολιτισμός. Επισκόπηση της πολιτιστικής εξέλιξης της Ισπανίας από την Προϊστορική εποχή μέχρι σήμερα, με έμφαση στην ιστορική, καλλιτεχνική, κοινωνική, οικονομική και φιλοσοφική ανάπτυξη.
- Ισπανοαμερικανικός Πολιτισμός. Επισκόπηση του πολιτισμού της Λατινικής Αμερικής από τους Προκολομβιανούς Πολιτισμούς μέχρι σήμερα.
- Ισπανική Λογοτεχνία Ι. Η εξέλιξη της ισπανικής λογοτεχνίας από τον Μεσαίωνα μέχρι και τον 18ο αιώνα.
- Ισπανική Λογοτεχνία ΙΙ. Η εξέλιξη της ισπανικής λογοτεχνίας από τον 19ο μέχρι σήμερα.
- Ισπανοαμερικανική Λογoτεχνία Ι. Επισκόπηση της ισπανοαμερικανικής λογοτεχνίας από την προκολομβιανή περίοδο μέχρι και το modernismo.
- Ισπανοαμερικανική Λογoτεχνία ΙI. Η εξέλιξη της ισπανοαμερικανικής λογοτεχνίας από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα.
- Ισπανική Γλωσσολογία. Εισαγωγή στις βασικές αρχές της γλωσσολογικής θεωρίας και ανάλυσης. Τα γλωσσολογικά φαινόμενα της ισπανικής γλώσσας και η κατανόηση της δομής και της μορφής της.
- Ιστορία και Θεωρία της Μετάφρασης. Επισκόπηση της μεταφραστικής δραστηριότητας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

3) Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής προσφερόμενα από το Τμήμα
- Ισπανική Γλώσσα Ι. 
- Ισπανική Γλώσσα ΙΙ. 
- Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας. 
- Πρακτική της Μετάφρασης. 
- Μορφολογία-Σύνταξη της Ισπανικής.
- Ισπανικό Μυθιστόρημα. Ανάπτυξη και εξέλιξη του ισπανικού μυθιστορήματος από τον Μεσαίωνα μέχρι και τον 20ό αιώνα.
- Προκολομβιανοί και Ιθαγενείς Πολιτισμοί της Λατινικής Αμερικής.
- Ιστορία της Ισπανικής Γλώσσας. Εισαγωγή στη βασική μεθοδολογία της ιστορικής γλωσσολογίας. Μελετάται η ιστορική εξέλιξη της ισπανικής γλώσσας και λεπτομερής ανάλυση της φωνητικής, μορφολογικής, συντακτικής και λεξιλογικής εξέλιξης της Ισπανικής από τη Λατινική και τις ρωμανικές γλώσσες μέχρι σήμερα.
- Ιστορία της Ισπανικής Τέχνης.
- Κειμενικά Είδη. Μελετώνται οι βασικές ιδιότητες του κειμένου (συνοχή, συνεκτικότητα, προσθετικότητα κτλ., καθώς και τα χαρακτηριστικά –γλωσικά και δομικά– των διαφόρων κειμενικών ειδών. Αναλύονται οι τέσσερις βασικοί τύποι κειμένου (πληροφοριακά, περιγραφικά, αφηγηματικά και επιχειρηματολογικά κείμενα), καθώς και οι στρατηγικές που απαιτούνται τόσο για την κατανόηση όσο και για την παραγωγή τους.
- Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας. 
- Φωνητική-Φωνολογία της Ισπανικής.
- Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδασκαλία και Εκμάθηση της Ισπανικής Γλώσσας. Βασικές αρχές της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας με έμφαση στην Ισπανική.
- Θεωρία Λογοτεχνίας.
- Ισπανική Ποίηση. Εξειδίκευση στον ποιητικό λόγο με έργα από τον Μεσαίωνα μέχρι τον 20ο αιώνα.
- Σύγχρονος Ισπανοαμερικανικός Πολιτισμός. Επισκόπηση του πολιτισμού της Λατινικής Αμερικής κατά τον 19ο και τον 20ο αιώνα.
- Ισπανοαμερικανικό Μυθιστόρημα. 
- Πραγματολογία. 
- Παραγωγή Προφορικού Λόγου.
- Ισπανοαμερικανικό Διήγημα. Ανάπτυξη και εξέλιξη του ισπανοαμερικανικού διηγήματος από την αποικιοκρατική εποχή μέχρι σήμερα.
- Ισπανοαμερικανικό Δοκίμιο. 
- Μεθοδολογικά Ρεύματα στη Διδασκαλία της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας. 
- Ισπανοαμερικανικό Θέατρο. 
- Σχεδιασμός Γλωσσικού Μαθήματος. 
- Λογοτεχνική Μετάφραση. 
- Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας.
- Ισπανοαμερικανική ποίηση. Η ανάπτυξη και εξέλιξη της ισπανοαμερικανικής ποίησης από την αποικιοκρατική περίοδο μέχρι σήμερα.
- Εισαγωγή στην Ανάλυση Λαθών.
- Ισπανικό Θέατρο. Από τον Μεσαίωνα μέχρι τις μέρες μας, με έμφαση στο Μπαρόκ και τον 20ο αιώνα.
- Επιχειρηματικότητα και Ισπανικές Σπουδές. 
- Ιστορία της Ισπανοαμερικανικής Τέχνης. 
- Ισπανόφωνος Κινηματογράφος.

4) Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής προσφερόμενα από άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής
- Τα μαθήματα αυτά ανακοινώνονται κάθε ακαδημαϊκό έτος από τα άλλα τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2015

¡Feliz Navidad!


Bartolomé Esteban Murillo, La adoración de los pastores, 1668

Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2015

Ο Ελύτης και ο Σολωμός στα πορτογαλικάΓια το βραζιλιάνικο ηλεκτρονικό περιοδικό Revista Literária em Tradução έχουμε γράψει σε παλαιότερη ανάρτηση. Στο τεύχος Δεκεμβρίου 2015 περιλαμβάνονται μεταφράσεις στα πορτογαλικά των έργων Το Μονόγραμμα του Οδυσσέα Ελύτη και Διάλογος του Διονυσίου Σολωμού.
Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το περιοδικό εδώ.

Mediterranean Chronicle - Διεθνές επιστημονικό περιοδικόΤο Mediterranean Chronicle είναι ένα νέο διεθνές επιστημονικό περιοδικό, καρπός των συζητήσεων και της συνεργασίας μεταξύ επιστημόνων από Πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής οι οποίοι θεραπεύουν ποικίλα πεδία των ανθρωπιστικών επιστημών. Το περιοδικό εκδίδεται στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Τεκμηρίωσης Πολιτιστικής και Ιστορικής Κληρονομιάς του Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Την επιστημονική επιτροπή του αποτελούν διακεκριμένοι ερευνητές στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστημών (Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Κλασικής Φιλολογίας, Παπυρολογίας).

Το MC στοχεύει στην προώθηση της συζήτησης αναφορικά με τον πολιτισμό ή τους πολιτισμούς της Μεσογείου διαχρονικά, με έμφαση στην Αρχαιότητα και τους Μεσαιωνικούς Χρόνους.

Πηγή: http://www.mediterraneanchronicle.org/content.asp?catid=26

Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015

Revista "Mirabilia"Electronic Journal of Antiquity and Middle Ages
Journal of the Institut d' Estudis Medievals (UAB)

http://www.revistamirabilia.com/issues/mirabilia-21-2015-2

Pablo Neruda - "Canto General"Το Canto General θεωρείται από πολλούς το κορυφαίο έργο του Pablo Neruda. Δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο Μεξικό το 1950, αλλά είχε αρχίσει να γράφεται πολλά χρόνια νωρίτερα. Στην αυθεντική του έκδοση είχε εικονογραφηθεί από τους μεξικανούς ζωγράφους Diego Rivera και David Alfaro Siqueiros.
Το έργο φιλοδοξεί να είναι ένα χρονικό ή μια εγκυκλοπαίδεια ολόκληρης της Λατινικής Αμερικής, μια εποποιία της φύσης, της ιστορίας, των λαών και των αγώνων τους. Έργο εμβληματικό, γνώρισε αμέτρητες εκδόσεις σε όλο τον κόσμο και μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες.
Μπορείτε να κατεβάσετε το βιβλίο εδώ.

Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015

Ένα αρχαιότατο σκακιστικό ντοκουμέντο


Η διαθήκη του Ερμενγκόλ του Α'

Το σκάκι ήρθε στην Ευρώπη από τους Άραβες γύρω στον 8ο με 9ο αιώνα. Μεγάλοι γνώστες του παιχνιδιού σατράντζ (το αραβικό σκάκι και πρόγονος του σημερινού σκακιού), οι Άραβες σοφοί είχαν φτάσει τη γνώση του σε μεγάλο βάθος. Περίφημες έχουν μείνει οι αραβικές "μανσούβες", δηλαδή τα προβλήματα του παιχνιδιού σατράντζ που κυκλοφορούσαν σε εκπληκτικής ποιότητος χειρόγραφα ήδη από το τέλος της 1ης χιλιετίας!

Η πρώτη χώρα που γνώρισε το σκάκι στην Ευρώπη ήταν η Ισπανία. Στην Ισπανία γράφτηκε το πρώτο σκακιστικό ευρωπαϊκό βιβλίο. Εκεί παίχθηκε η πρώτη παρτίδα με τους σημερινούς κανόνες. Εκεί, τέλος, διεξήχθη και το πρώτο τουρνουά στην ιστορία.
Η Καταλωνία ήταν από τα πρώτα ισπανικά κράτη που έκαναν τη γνωριμία με το σκάκι, πιθανότατα από το 950 περίπου, όταν ο Κόμης Ραμόν Μπορέλ ο Β' της Βαρκελώνης (Comte Ramón Borrell II de Barcelona, 927-992) είχε τις πρώτες επαφές του με τον χαλίφη Αντ Αλ Ραχμάν τον Γ' του περίφημου Χαλιφάτου της Κόρδοβας. Εκεί, στην κομητεία του Ουρζέλ (Comtat d'Urgell), κατά τα έτη 1008-1010, γράφτηκε και η πρώτη διαθήκη η οποία έχει αναφορά στο σκάκι, του Κόμη Ερμενγκόλ του Α' (Ermengol I de Urgell, 974-1010), και την οποία παρουσιάζουμε στη φωτογραφία (πιθανότατα από έκδοση, με την παρεμβολή λίγων σημειώσεων από κάποιον μελετητή).

Ο Ερμενγκόλ ο Α' ήταν άνθρωπος με βαθιά κουλτούρα. Άσκησε μια πολιτική ανοίγματος προς την Ευρώπη, πραγματοποιώντας ο ίδιος ταξίδια στη Ρώμη και προτρέποντας τους ευγενείς του να επισκέπτονται διάφορες περιοχές της Ισπανίας και της Γαλλίας. Μεγάλη προσωπικότητα της ανακατάληψης της Ισπανίας από τους Άραβες (Reconquista), σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια εκστρατείας εναντίον της Κόρδοβα το 1010.

Στο κέντρο του εγγράφου της διαθήκης του Ερμενγκόλ, γραμμένης στα λατινικά, διαβάζουμε: "Et ad Sancti Aegidici coenobio ipsa schacos ad ipsa opera de Ecclesia", δηλαδή "Και στο κοινόβιο (μοναστήρι) του Αγίου Αιγιδίου [δωρίζω] τα σκακιστικά μου κομμάτια για τα έργα της Εκκλησίας".
Πρόκειται για ένα πραγματικά ιστορικής αξίας έγγραφο.

Πηγές:
-http://www.ajedreznd.com/2006/medieval.htm
-http://es.wikipedia.org/wiki/Condado_de_Urgel
-http://ca.wikipedia.org/wiki/Ermengol_I_d%27Urgell

****Το άρθρο είναι αναδημοσίευση από το παλιό ιστολόγιό μου Σκάκι στα σχολεία

Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015

Αριστοτέλης - Η περιπέτεια της σκέψης

Το 2016 είναι η επαίτειος των 2400 χρόνων από τη γέννηση του Αριστοτέλη. Στο παρακάτω βίντεο ο Ισπανός φιλόσοφος Fernando Savater μάς παρουσιάζει μια εισαγωγή στην αριστοτελική σκέψη.

Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015

Manuel Antonio y el vanguardismo gallegoLa gran figura del vanguardismo gallego fue sin duda Manuel Antonio (1900-1930) quien, junto con el pintor Álvaro Cebreiro, publicaron en 1922 el gran manifiesto del vanguardismo gallego, titulado Máis Alá. Un manifiesto “iconoclasta”, con el que “la ruptura se hace programa”. En este manifiesto Manuel Antonio rechazó muchos de los logros de los tres poetas legendarios de Galicia, Rosalía de Castro, Curros Enríquez y Eduardo Pondal, y propuso un cambio de rumbo en la poesía, que debía, según él, acercarse a los gustos de los intelectuales. Las propuestas de Manuel incluyen una visión poética completamente nueva, la supresión de los temas que se repetían constantemente en la poesía y una nueva interpretación del paisaje, tema ya consumido. Unos años más tarde, publica Manuel Antonio su obra cumbre: la colección de poemas De catro a catro, una obra clave, que va a marcar decididamente el desarrollo de la poesía gallega.

De catro a catro (1928) es el primer poemario íntegramente vanguardista de la literatura gallega y se considera como obra de orden primordial en la poesía gallega contemporánea. Libro caracterizado por su complejidad y hermetismo, se compone de 19 poemas que fueron escritos en los años 1926 y 1927, cuando el poeta realizaba las prácticas de piloto de una marina mercante y viajaba por el Mediterráneo. El libro lleva el elocuente subtítulo de Follas sen data d´un diario d´abordo y en él se describen sus experiencias de estos viajes. Pero en el poemario el poeta no recorre a anécdotas, datos geográficos o nombres comprobables. Sólo aparentemente es un diario, pero no hay fechas ni lugares, sólo su experiencia personal. El libro no es el resumen de un viaje, sino su consideración de la vida en un viaje.

Para Tarrío Varela, el libro constituye “o caso máis orixinal e profundo que a poesía galega dedicou ó mar”. En el mar el poeta quiere huir de la vida burguesa, buscar lo absoluto en la aventura que puede ofrecer el océano. No obstante, el viaje descrito en el libro no conduce a ninguna parte. Es un proceso esotérico que representa para el yo poético una experiencia espiritual, algunas veces inquietante y siempre nueva. El mar que encuentra el yo poético es desconocida y extraña, llena de símbolos, que se transforma de este modo en la metáfora de su vida. Las señales poco a poco desvanecen y el barco de Manuel Antonio permanece en un mar sin riveras y sin horizontes, rodeado de cielo; un mar interno y vasto, un lugar desierto:

Sós

Fomos ficando sós
o Mar o barco e mais nós.

Roubaron-nos o Sol
O paquebote esmaltado
que cosía con liñas de fume
áxiles cadros sin marco

Roubaron-nos o vento
Aquel veleiro que se evadeu
pol-a corda floxa d' o horizonte

Este oucéano desatracóu d'as costas
e os ventos d' a Roseta
ourentaron-se ao esquenzo
As nosas soedades
veñen de lonxe
como as horas d' o reloxe
Pero tamén sabemos a maniobra
d' os navíos que fondean
a sotavento d' unha singladura
N-o cuadrante estantío d'as estrelas
ficou parada esta hora:
O cadavre d'o Mar
fixo d'o barco un cadaleito

Fume de pipa Saudade
Noite Silenzo Frío
E ficamos nós sós
Sin o Mar e sin o barco
nós.

Éste nos parece uno de los poemas dedicados a la soledad más grandes de todos los tiempos, en todas las literaturas. En pocas líneas encierra la profunda tristeza de un ser humano, una tristeza vaga y sosegada, que parece permanente.

Manuel Antonio es el gran poeta de la noche, de las estrellas, de la inmensidad del mar como símbolo del alma insatisfecha. Es el que nos ofrece una completa visión de la vida a través de un mar abstracto y desconocido, construido a la base de una metáfora incesante. Pero, por más de todo, es el gran lírico de la saudade:

Os cóbados no barandal

Atopamos esta madrugada 
na gaiola do mar 
unha illa perdida 

Armaremos de novo a gaiola 
Vai a saír o Sol 
improvisado e desorientado 

Xa temos tantas estrelas 
e tantas lúas sumisas 
que non caben no barco nin na noite 

Xuntaremos paxaros sen xeografía 
pra xogar coas distancias 
das súas ás amplexadoras 

E os adeuses das nubes 
mudos e irremediábeis 

E armaremos unha rede de ronseis 
pra recobrar as saudades 
coa súa viaxe feita 
polos océanos do noso corazón.

La tierra que le recibe no lo hace con los brazos abiertos, sino caídos por el sueño.Cuando termina la aventura pretendida, se producen en el corazón del poeta sentimientos tristes: en el mar el poeta no puede satisfacer su deseo vehemente, sino que halla la soledad, la monotonía existencial, y también el deseo de nuevos rumbos, si bien sabe que nunca encontrará la plenitud anhelada.

En el lenguaje del poemario, trabajado de una manera que se aparta de lo ordinario, la capacidad de introducir en sus poemas el léxico marinero, aun dialectal, utilizando también anglicismos, germanismos, etc., la introducción de un lenguaje técnico, completamente inusual en una obra poética e inexistente en la poesía gallega hasta aquel momento, nos muestran el ansia de cuidado respecto a la forma por parte del poeta, quien logra de este modo una obra de excepcional y extraordinaria belleza.

De catro a catro es una obra que abre nuevos caminos en la poesía gallega, que deja de seguir las tendencias predominantes hasta entonces y, desde un punto de vista individual, aporta algunas de las novedades vanguardistas existentes en su época. En el libro se manifiestan las influencias de autores como Vicente Huidobro o Pierre Reverdy, por lo que podemos decir que se inscribe dentro de la línea del creacionismo, aunque también podemos rastrear elementos ultraístas, cubistas, hilozoístas e saudosistas, sin que se pueda decir que algún elemento predomine sobre los demás.

La métrica del libro es irregular, con verso libre, la rima es casi ausente y no existe puntuación. Damos como ejemplo uno de los poemas claves de su libro, en el que nos presenta la desesperación de un ser humano que no ha encontrado lo que deseaba y que la muerte parece como el último remedio:

Ao afogado

O vento aínda escovaba 
cas poutas de escuma 
na xerfa 
máis cadaleitos 

Ibas xuntando soedades 
por un burato do Mar 
chopaches un día a buscarte 

A noiva goleta 
enloitada de branco 
que cose con roitas esquencidas 
acena no vento as súas velas 
como ese pano das despedidas.

Veamos el primer poema, el más característico del libro, que desempeña el papel de una introducción, en la que el poeta nos expresa sus intenciones: 

Intencións

Encherémo-las velas 
ca luz náufraga da madrugada 
Pendurando en dous puntos cardinaes 
a randeeira esguía 
do pailebote branco 
Cas súas mans loiras 
acenan mil adeuses as estrelas 

Inventaremos frustradas descobertas 
a barlovento dos horizontes 
pra acelerar os abolidos corazóns 
dos nosos veleiros defraudados 

Halaremos polo chicote 
dun meridián innumerado 
Na illa anónima 
de cada singladura 
esculcaremos o remorso da cidade 
Ela noitámbula desfollará 
como unha margarida prostibularia 
a Rosa dos Ventos do noso corazón 

Encadearemos adeuses de escuma 
pra tódalas praias perdidas 
Xuntaremos cadernos en branco 
da novela errante do vento 
Pescaremos na rede dos atlas 
ronseles de Simbad 

E cazarémo-la vela 
sobre o torso rebelde das tormentas 
pra trincar a escota dunha ilusión.

Podríamos decir que este poema es el resumen del libro. El poeta hace patentes sus intenciones, sus esperanzas e ilusiones, por lo que cada estrofa se introduce con los verbos en futuro (encheremos, inventaremos, halaremos, encadearemos, cazaremos). Todo el poema se sitúa en un ambiente nocturno (luz náufraga da madrugada, estrelas, noitámbula) y predominan los adjetivos que expresan tristeza, angustia y agobio (luz náufraga, frustradas descobertas, abolidos corazóns, veleiros defraudados, praias perdidas, etc.). El ritmo es ausente y faltan los signos de puntuación, excepto el punto final que cierra el poema. El léxico marinero se encuentra por todas partes: vela, pailebote, barlovento, alar, chicote, meridiano, singradura, rede, cazar a vela, trincar a escota.

El último poema del libro, titulado Adeus, cierra así:

Eu cacheaba tódolos segredos 
das miñas mans baleiras 
porque algo foi que se perdeu no Mar 

alguén que chora dentro de min 
por aquel outro eu 
que se vai no veleiro 
pra sempre 
coma un morto 
co peso eterno de tódolos adeuses.

Vemos aquí esta sensación de fracaso que mencionamos más arriba. La vuelta del poeta es en verdad una vuelta física, una vuelta a la realidad, a lo conocido, y señala la despedida a su ilusión, a la búsqueda de su ideal. Y también es una vuelta parcial, ya que el poeta ha perdido algo esencial en el mar, haciéndose dividido en dos partes: el otro Manuel Antonio permanecerá para siempre en las aguas de aquel mar anhelado, si bien nunca encontrará la plenitud que buscaba.

Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015

Invitación especial a una charla sobre Jorge Luis Borges****Αναδημοσίευση από Ινστιτούτο Θερβάντες

INSTITUTO CERVANTES DE ATENAS - CULTURA - TALLER
19.12.2015, 11.00 h.

Invitación especial a una charla sobre
Jorge Luis Borges

En 2016 se cumplirán treinta años de la muerte de Jorge Luis Borges (1899-1986) y en todo el mundo se realizarán actos en homenaje al gran escritor argentino. El Instituto Cervantes de Atenas, además de sus actividades culturales ordinarias, ofrecerá un taller sobre Borges a cargo de dos profesores argentinos, la Lic. Marta Silvia Dios Sanz y el Dr. Marcos Breuer.

Queremos invitar especialmente a los que cuenten con un nivel de conocimiento del español suficiente, a una charla con acceso libre, que tendrá lugar el sábado 19 de diciembre a las 11.00 h. en la Biblioteca del Instituto. (Duración: una hora y media)

Nuestro objetivo es que conozcan a los profesores y que realicen una inmersión en el mundo de Borges. ¿Por qué la obra de Borges ha sido tan importante? ¿Qué elementos caracterizan sus cuentos, ensayos y poemas? ¿Por qué es justo decir que Borges es una fuente inagotable de inspiración, incluso para las nuevas generaciones de escritores? Los profesores Marta Dios Sanz y Marcos Breuer analizarán estas cuestiones, señalando algunos de los aspectos más relevantes de la creación borgeana. En particular, la charla se centrará en tres ámbitos: el elemento fantástico en los relatos de Borges, la utilización que hace el autor de símbolos clásicos para armar sus ficciones y la importancia que le otorga a la dimensión lúdica. En un diálogo abierto a los participantes, Dios Sanz y Breuer recorrerán algunas de las páginas inolvidables de la producción de Jorge Luis Borges.

Si les interesa asistir a esta charla, por favor, contesten a cultate@cervantes.es, confirmando su asistencia, ya que las plazas son limitadas. Fecha límite: miércoles 16 de diciembre.

Departamento de Cultura del Instituto Cervantes de Atenas.

Mitropóleos 23, Atenas, Grecia.
Tel.: 210.3634117. Fax.: 210.3647233

Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2015

Jorge Luis Borges - Arte poética

Ο Jorge Luis Borges διαβάζει το ποίημά του Arte poética:Mirar el río hecho de tiempo y agua
y recordar que el tiempo es otro río,
saber que nos perdemos como el río
y que los rostros pasan como el agua.

Sentir que la vigilia es otro sueño
que sueña no soñar y que la muerte
que teme nuestra carne es esa muerte
de cada noche, que se llama sueño.

Ver en el día o en el año un símbolo
de los días del hombre y de sus años,
convertir el ultraje de los años
en una música, un rumor y un símbolo,

ver en la muerte el sueño, en el ocaso
un triste oro, tal es la poesía
que es inmortal y pobre. La poesía
vuelve como la aurora y el ocaso.

A veces en las tardes una cara
nos mira desde el fondo de un espejo;
el arte debe ser como ese espejo
que nos revela nuestra propia cara.

Cuentan que Ulises, harto de prodigios,
lloró de amor al divisar su Itaca
verde y humilde. El arte es esa Itaca
de verde eternidad, no de prodigios.

También es como el río interminable
que pasa y queda y es cristal de un mismo
Heráclito inconstante, que es el mismo
y es otro, como el río interminable.

Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2015

Multilingual Joan Roís de CorellaΣ' αυτήν την έκδοση του Πανεπιστημίου της Σάντα Μπάρμπαρα, μεταφράζεται σε 20 γλώσσες το έργο του μεγάλου Καταλανού ουμανιστή και προαναγεννησιακού συγγραφέα Joan Roís de Corella (1435-1497) Η Τραγωδία της Καλντέσα, όπου είχα την τιμή να κάνω την ελληνική μετάφραση.

Η πηγή για το βιβλίο με τις πρώτες σελίδες των διαφόρων μεταφράσεων βρίσκεται εδώ.

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015

Juan de Mena en el ámbito de la poesía cortesana del siglo XV

El poeta que representa la cima de la literatura culta de la primera mitad del siglo XV es Juan de Mena (1411-1456), perteneciente a la corte de Juan II y quien constituye un buen ejemplo del proceso de la secularización de la cultura; encarna el intelectual puro, que no es miembro del clero. Enfatizamos, ya que juega un papel primordial en la difusión de las nuevas ideas, que al antiguo clérigo, monopolizador de la cultura, sigue ahora un tipo de escritor independizado de la Iglesia. Juan de Mena y el Marqués de Santillana son las piedras más robustas en la introducción del movimiento humanista en la Corona de Castilla.

Mena estudió en Salamanca, donde obtuvo el grado de Maestro en Artes, en Florencia y en Roma, donde adquirió una cultura humanista que luego se hace patente en sus creaciones. En 1443 regresó a Castilla y entró en el servicio del rey Juan II como redactor de cartas en latín y un año más tarde el rey lo nombró cronista oficial del reino.

A él pertenece el poema épico culto más importante de la literatura española medieval: El Laberinto de Fortuna, también conocido como Las Trescientas. Está escrito en 297 coplas de arte mayor y sus características fundamentales son el vigor expresivo, los conocimientos históricos y mitológicos, y la sonoridad del dodecasílabo. El tema central de la obra es la Fortuna y su influencia sobre el ser humano y está estructurado según los procedimientos alegóricos de Dante . Aparte de eso, el poema tiene un carácter épico y nacional, por lo que junto a los motivos alegóricos y mitológicos, aparecen elementos históricos, épicos y morales . Su lenguaje es elevado, acorde con la dignidad de los temas, con abundante uso de neologismos y perífrasis, influido tanto por la retórica latina como por la versificación gallaico-portuguesa.

El tema central de la obra es la influencia de la Fortuna sobre la vida del hombre. En esta obra el poeta se ve arrebatado por el carro de Belona que le conduce hasta el palacio de la Fortuna, donde la Providencia le muestra tres enormes ruedas: dos inmóviles, que simbolizan el pasado y el futuro, y otra en movimiento, que simboliza el presente. Cada una de ella consta de siete círculos correspondientes a las órbitas de los siete planetas. En las ruedas del pasado y del presente podemos ver varios personajes históricos y mitológicos, mientras en la rueda del futuro la visión se desvanece. Veamos las estrofas 58 y 59:

Bolviendo los ojos a do me mandava,
vi más adentro muy grandes tres ruedas:
las dos eran firmes, inmotas e quedas,
mas la de en medio boltar non çesava;
e vi que debaxo de todas estava,
 caída por tierra, gente infinita,
que avía en la fruente cada qual escripta
el nombre e la suerte por donde passava,

aunque la una que no se movía,
la gente que en ella había de ser
e la que debaxo esperaba caer
con túrbido velo su mote cobría.
Yo que de aquesto muy poco sentía
fiz de mi dubda complida palabra,
a mi guiadora rogando que abra
esta figura que non entendía.

En el pasaje que acabamos de ver, se hacen patentes los recursos expresivos que utiliza el poeta. Gracias al humanismo incipiente de Juan de Mena, su conocimiento rotundo de los escritores latinos de la Antigüedad, que había adquirido en parte con sus lecturas en la biblioteca de su mecenas el Marqués de Santillana, y gracias a su intención de crear un lenguaje poético original, su poesía adquiere un fuerte carácter latinizante. Vemos hipérbatos (“vi más adentro muy grandes tres ruedas”), colocación del verbo al final de la frase (“mas la de en medio boltar non çesava”), cultismos (“túrbido”), etc .

Mena no se interesa mucho por el problema abstracto de la Fortuna y su descripción se limita a su característica de potencia inestable. Veamos la estrofa 10:

Mas bien acatada tu varia mudança, 
por ley te goviernas, maguer discrepante: 
ca tu firmeza es non ser constante, 
tu temperamento es destemperança, 
tu más çierta orden es desordenança, 
es la tu regla ser muy enorme, 
tu conformidat es non ser conforme, 
tú desesperas a toda esperança.

Aunque las alegorías de Mena no tienen el alcance teológico de las de Dante, tienen una potencia dramática y una indudable inspiración patriótica, donde no falta la protesta moral . En la estrofa 12 vemos cómo Mena extrae la moraleja:

así fluctuosos, Fortuna aborrida, 
tus casos inçiertos semejan, e tales, 
que corren por ondas de bienes e males, 
faziendo non çierta ninguna corrida. 
Pues ya por que vea la tu sinmedida, 
la casa me muestra do anda tu rueda, 
por que de vista dezir çierto pueda 
el modo en que tratas allá nuestra vida.

El eje es filosófico-moral, pero su interés se cifra en los elementos históricos que encierra (Menéndez Pelayo dice que éste es el poema más nacional de los siglos medios castellanos). En todo, la obra es una manifestación literaria notable del Medioevo, donde las alusiones a la historia y la mitología clásicas se encuentran por todas partes. Incluso algunos fragmentos se hallan inspirados directamente en autores antiguos, entre los que figura Lucano, a quien Juan de Mena imitó preferentemente.

La acumulación de recursos expresivos, que prestan al poema un aire casi barroco, la intención culta, el abanico de alusiones a la historia y a la mitología clásicas, hacen de Juan de Mena un maestro de la dicción “robusta y patética” que crea “musicalidad grave y solemne” mediante la sonoridad .

El Marqués de Santillana y Juan de Mena fueron los primeros poetas en la Península Ibérica que bautizaron la poesía en el océano del humanismo.

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015

Jordi de Sant Jordi: un poeta valenciano del siglo XV


Las dos primeras estrofas del poema Presoner

Jordi de Sant Jordi nació en Valencia alrededor de 1400 y murió en el 1424. Estuvo al servicio real y disfrutó de la protección de Alfonso el Magnánimo, quien lo nombró caballero durante la campaña en Italia en 1420. Al lado del monarca entró en Nápoles y en 1423, cuando la ciudad fue ocupada por el condotiero Francesco Sforza, fue hecho prisionero con otros catalanes, aragoneses y valencianos. Desde su celda escribió el poema Presoner, sobre su experiencia .

De Jordi de Sant Jordi conocemos dieciocho poemas que desarrollan los valores cortesanos que empiezan a aparecer en la corte del Magnánimo y que el poeta mismo trata de personificar, siendo guerrero y hombre de letras. Debió de ser un buen ejemplo para el Marqués de Santillana, quien lo conoció personalmente y lo presenta como un buen caballero, poeta y músico. En este ambiente, probablemente conoció también a Andreu Febrer.

Sus poemas más célebres fueron el poema ya mencionado, que lleva tradicionalmente el título Presoner y es uno de sus poemas más bellos, algunos estramps (poemas que integran el tema amoroso sin rima), un poema de enuigs en que nos dice sobre lo que le cansa en la vida, y dos maldits, en los que inculpa a la dama traicionera. Finalmente, su famoso Cançó d'opòsits fue un poema citado y muy alabado por el Marqués de Santillana.

Su poesía es esencialmente amorosa, cultiva varias formas del poema de amor y está vinculada al amor cortesano trovadoresco. Sin embargo, aunque la influencia de los grandes trovadores provenzales del siglo XIII, como por ejemplo Peire Vidal y Arnaut Daniel, se puede ver claramente en su obra, Jordi de Sant Jordi es considerado por muchos letrados como “el primer poeta que empieza a despegar de la tradición poética provenzalizante” . La suave tristeza, la añoranza y la melancolía existenciales son las principales características de su lírica , plena de despedidas angustiosas y de evocaciones en sueños. Estos sentimientos penetran tanto en sus poemas amorosos como en el Presoner, donde el poeta se encuentra en un estado de doble cautiverio –no sólo físico sino también intelectual- que le produce una honda melancolía.

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015

Antoni Canals en el ciclo humanístico catalán del siglo XIV


Llibre anomenat Valeri Màxim
 
Antoni Canals (1352-1419), fraile dominico, orador y escritor, estudió teología, gramática y filosofía en varias universidades de la Corona de Aragón y de Francia, y escribió muchas obras religiosas en las que expone la doctrina cristiana. Canals destacó por tres traducciones de obras clásicas al catalán. Se trata de la traducción de De providentia de Séneca, la versión del Dictorum factorumque memorabilium de Valerio Máximo, con el título de Llibre anomenat Valeri Màxim, y, finalmente, de la obra titulada Raonament fet entre Scipió e Aníbal, que es una traducción libre del libro séptimo de África de Petrarca, con interpolaciones basadas en las obras de otros autores.

Antoni Canals es una figura de carácter medievalizante, como podemos ver en sus escritos religiosos, divulgadores del dogma católico. Sin embargo, aun en sus traducciones se puede ver claramente su espíritu humanista, si bien ninguna de las obras que traduce está en desacuerdo con el catolicismo . El humanismo de Canals se hace patente en su amor por los libros que traduce y en la admiración por su contenido, aunque en el plano moral no permite que sea irresistible la nueva mentalidad . Trata los argumentos de los clásicos con entusiasmo, pero lo hace a favor del cristianismo, por lo que vemos que algunas partes de las obras que tradujo Canals fueron utilizas de modo fragmentario en sermones durante el siglo XIV.

Lo que es importante en la obra de Canals es que constituye un nítido reflejo de la nueva mentalidad que ha comenzado a aparecer en la sociedad catalana de la época, orientada decididamente hacia la mejor comprensión de los clásicos. Con sus traducciones Canals, aunque con propósitos religiosos, trata de satisfacer dicha sociedad, introduciendo en la predicación argumentos procedentes de la literatura clásica.

Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015

El humanismo hispánico y europeo

Μια εμπεριστατωμένη και πολύ καλαίσθητη εισαγωγή στον ισπανικό και, γενικότερα, στον ευρωπαϊκό ουμανισμό. Το βίντεο είναι στα ισπανικά.

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015

Cantigas de Santa María

Οι λυρικές συνθέσεις του Alfonso (βασιλιά της Καστίλης και της Λεόν, 1221-1284) με τον τίτλο Cantigas de Santa Maria ( Ύμνοι της Παναγίας), γραμμένες στη γαλικιανή γλώσσα κατά την παράδοση των τροβαδούρων της εποχής, προσφέρουν στον αναγνώστη και τον ακροατή μια πρωτόγνωρη μουσικότητα και μετρική ποικιλία.
Τα θέματα των ύμνων είναι ποικίλα, πάντα μέσα στα πλαίσια της θρησκευτικότητας του βασιλιά, αλλά και των νέων καιρών. Χαρακτηριστικό είναι το θέμα μιας από τις cantigas όπου μια μοναχή το σκάει από το μοναστήρι παρέα με ένα νεαρό. Μετά από μερικά χρόνια επιστρέφει μετανιωμένη κι ανακαλύπτει πως κανείς δεν έχει προσέξει την απουσία της. Την έχει αντικαταστήσει η Παναγία.
Οι πανέμορφες μινιατούρες που εικονογραφούν το κείμενο μας δίνουν ένα εκπληκτικής ομορφιάς έργο.
Θα ακούσουμε τη μουσική μιας από τις πιο γνωστές Cantigas, της 119.

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015

La traducción de los clásicos en las literaturas hispánicas


Universitat de València
Departamento de Filología Clásica
Grupo de Investigación en la Recepción de las Literaturas Clásicas

Proyecto de Investigación

En el marco del proyecto de Investigación de Excelencia Literaturas clásicas y literaturas hispánicas en la Baja Edad Media y el Renacimiento, 1270-1550 (FFI2013-43663) El GIRLC, grupo de investigación consolidado de la Universitat de València, convoca la siguiente actividad, configurada como un seminario de investigación abierto a la asistencia tanto de investigadores como de alumnos:

Seminario de Investigación 
La traducción de los clásicos en las literaturas hispánicas, entre otras

Universitat de València, 12 y 13 de noviembre de 2015
Salón de Grados 'Enric Valor'
Facultad de Filología, Traducción y Comunicación

http://www.uv.es/lclh

La "Nueva gramática de la lengua española"

La Nueva gramática de la lengua española (2009-2011), primera gramática académica desde 1931, es una obra consensuada por todas las academias de la lengua y otorga una destacada atención a los usos del español en las distintas áreas lingüísticas, lo que constituye una de sus principales novedades.

Publicada en tres volúmenes, la Nueva gramática de la lengua española se articula en tres partes fundamentales, dedicadas a otras tantas disciplinas: la morfología, que analiza la estructura de las palabras, su constitución interna y sus variaciones; la sintaxis, que se ocupa de la forma en que se ordenan y combinan, y la fonética y fonología, que estudia los sonidos del habla y su organización lingüística.

Ver más: http://www.rae.es/obras-academicas/gramatica

Emisoras de radio españolas online


Ισπανικό ραδιόφωνο online
Δείτε στη σελίδα http://www.emisora.org.es/

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2015

Romance del prisionero

Το "παλιό ρομανθέρο" είναι μια συλλογή λαϊκών ισπανικών ποιημάτων του 14ου και 15ου αιώνα. Εδώ ένα από τα πιο διάσημα, και μια απόπειρα απόδοσής του στα ελληνικά, διατηρώντας το ρυθμό του πρωτοτύπου:

Romance del prisionero

Que por mayo era, por mayo, 
cuando hace la calor, 
cuando los trigos encañan 
y están los campos en flor, 
cuando canta la calandria 
y responde el ruiseñor, 
cuando los enamorados 
van a servir al amor. 

Sino yo, triste, cuitado, 
que vivo en esta prisión, 
que ni sé cuándo es de día, 
ni cuándo las noches son, 
sino por una avecilla 
que me cantaba al albor. 
Matómela un ballestero; 
déle Dios mal galardón.

Μάης ήταν, ήταν Μάης
Όταν ζέστη έχει πολλή,
Με σιτάρι που ωριμάζει
Και ανθίζει όλη η γης,
Με τραγούδι από γαλιάντρα
Και απόκριση αηδονιού
Κι όταν οι ερωτευμένοι
Την αγάπη υπηρετούν.

Μόνο εγώ, τόσο θλιμμένος,
Μες σ’ αυτή τη φυλακή,
Να μην ξέρω αν είναι νύχτα
Ή αν ήρθε η αυγή,
Παρεκτός ένα πουλάκι
Που κελάηδαε με το φως
Μου το σκότωσε τοξότης
Θε’ να τον καταραστώ.

Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2015

Revista Educación 3.0


Educación 3.0 es la revista del aula del siglo XXI. Contenidos y recursos educativos para los docentes y familias: revista en papel, blog y redes sociales.

Página web: http://www.educaciontrespuntocero.com/

Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ισπανικής Φιλολογίας 2015-2016

Για όσους ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθήνας περιόδου 2015-2016, μπορούν να το βρουν εδώ.

Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015

"Lo somni" de Bernat Metge - Una gran obra humanística catalana del siglo XIV


 
Lo somni es considerada por la mayoría de los investigadores la obra maestra de Bernat Metge (c.1340-1413). Se trata de un diálogo, destinado al nuevo rey, en el que el autor se dialoga con el alma del rey Juan I y los dos personajes mitológicos que lo acompañan, Orfeo y Tiresias. La obra está escrita en prosa y tiene la forma del diálogo platónico-ciceroniano que le sirve al autor para introducir conceptos filosóficos siguiendo la conformidad con la razón. En esta obra sumamente importante para las letras catalanas se observan, según muchos letrados, los más obvios vestigios del primer período del movimiento humanista en la Península Ibérica. Butiñá hace destacar dos rasgos: el encuentro de dos importantes direcciones del pensamiento humano, la clasicista y la cristiana, y una fuerte postura renovadora por parte del autor en cuanto a la moral tradicional y especialmente su posición contra la misoginia predominante en su época.

La obra fue escrita en el año 1399, un poco después de salir de la cárcel el autor, a causa de una terrible acusación de corrupción y traición contra el rey muerto Juan I. Además, les acusaron a los funcionarios más próximos al rey, incluso Bernat Metge, de ser responsables de su muerte. Ahora bien, lo peor era que, según la óptica cristiana de aquella época, el alma del rey iba a ser condenada dado que no tuvo tiempo para recibir las ceremonias necesarias para que se salve. En Lo Somni Metge nos presenta una defensa personal contra las acusaciones, en la que su inocencia se demuestra fuera de toda duda, y, además, nos dice que el alma del rey no es condenada.

El diálogo se divide en cuatro libros y tiene lugar durante la permanencia del escritor en la prisión.

En el primer libro el autor recibe la visita del alma del rey Juan I, y se establece un diálogo filosófico entre el autor y el rey sobre la inmortalidad del alma. De los cuatro libros que componen Lo somni, quizás éste sea el que refleja más fielmente el pensamiento humanista del autor, ya que él, utilizando varias fuentes clásicas, bíblicas y de los Santos Padres, pone en duda muchas cosas, incluso se distancia de la religiosidad típica de su época.

En el segundo libro se manifiesta otro elemento humanista: la directa referencia a los clásicos, ya que tenemos la apariencia de los personajes procedentes de la mitología clásica, Tiresias y Orfeo, que acompañan al rey. Éste nos revela que no está en el infierno, como se podría esperar por parte de la Iglesia, sino en el purgatorio para que se pueda ser purificada su alma. En esta parte del libro, que es sumamente importante para que se defienda el autor su inocencia, el rey nos informa claramente que no es condenado y, además, nos ofrece su explicación de su muerte.

En el tercer libro Orfeo nos narra su vida, con una descripción semejante a la de Virgilio en su Metamorfosis, en la cual se manifiesta su propia filosofía amorosa, y después nos da una descripción del infierno, semejante a la de Dante en su Divina Comedia. Tiresias lo interrumpe para hacer una dura crítica contra las mujeres y contra el amor humano.

En el cuarto libro, después del discurso de Tiresias, el autor defiende a las mujeres, comentando y rechazando los argumentos del adivino en contra de ellas, y critica a los hombres, presentando la falta de todas sus cualidades morales.

Estos dos últimos libros presentan claramente la postura ética del autor, quien, mediante ellos, plantea una nueva moral amorosa. Se trata de una “filosofía moral de sello Ovidiano y profundamente cristiana”, muy alejada de la típica moralidad medievalizante de la época, que estaba en contra de las mujeres.

En todo el diálogo se hace patente la admiración del autor por los trecentistas italianos, cuyas ideas y métodos impregnan el texto, y especialmente por el gran humanista Petrarca, cuya obra había comprendido muy bien. Sin embargo, y esta es la mayor aportación por parte de Metge, el autor de Lo Somni rechaza en gran parte la filosofía moral de signo misógino del maestro y la critica ingeniosamente, mostrándose excepcionalmente independiente en el espíritu, altamente innovador, maestro de un proceso crítico que debe mucho a los humanistas y, por tanto, también humanista.

Bibliografía
- Butiñá-Jiménez, Julia. "El Humanismo catalán". ehumanista, vol 7 (2006)
- Butiñá-Jiménez, Julia y Josep-Antoni Ysern Lagarda (coord.) Literatura Catalana I – Edad Media. UNED, Madrid 2006
- Butiñá-Jiménez, Julia. "Sobre el Humanismo catalán y las periodizaciones". Del Humanismo. “Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca” 9 (2004)
- Butinyà-Jiménez, Julia, et al. (ed.) Nova antología de la Literatura Catalana. Cuadernos UNED, Madrid 2007
- Urquizu Sarasua, P., Rodríguez-Alonso, M., Ysern, J.-A. et al. (ed.) Introducción a las lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca. ed. UNED, Madrid 2004

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2015

Ο Ηλίας Βενέζης στα πορτογαλικάΤο ηλεκτρονικό περιοδικό Revista Literária em Tradução είναι μια βραζιλιάνικη έκδοση με μεταφράσεις σημαντικών λογοτεχνών από όλον τον κόσμο. Στο τελευταίο τεύχος του (Ιούνιος 2015) υπάρχει μια μετάφραση του διηγήματος του Ηλία Βενέζη Οι γλάροι. Μεταφραστής είναι ο Théo de Borba Moosburger, πτυχιούχος κλασικής φιλολογίας του Ομοσπονδιακού Πανεπιστημίου του Παρανά της Βραζιλίας, με μάστερ και διδακτορικό στη μετάφραση. Εκτός από Βενέζη, έχει επίσης μεταφράσει Καρυωτάκη, Σεφέρη και Παπαδιαμάντη. Έχει ακόμα πραγματοποιήσει μεταφράσεις από τα αρχαία ελληνικά και τα ισλανδικά.

Ο σύνδεσμος για την παραπάνω έκδοση, από όπου μπορεί κανείς και να την κατεβάσει, είναι εδώ.

Σάββατο 15 Αυγούστου 2015

Λεξικό αρχαιοελληνικό-ισπανικόΚλασικό στο είδος του λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας από έναν σημαντικό Ισπανό φιλόλογο.
Μπορείτε να το δείτε και να το κατεβάσετε εδώ.

Τρίτη 28 Ιουλίου 2015

Suma Gramatical da Língua PortuguesaA Suma Gramatical da Língua Portuguesa é uma gramática com dois importantes diferenciais: tem amparo em escritores não literários e fundamento filosófico, dirigindo-se tanto ao interessado em conhecer melhor sua própria língua, quanto ao estudioso que pode beneficiar-se de uma abordagem teórica pouco comum. um gramático de sólida formação aristotélico-tomista, ou seja, um autor firmemente comprometido com o rigor lógico, com a precisão conceitual e com a clareza da linguagem.  

Πηγή: http://www.erealizacoes.com.br

Llibre de l'Ordre de Cavalleria


Τρίγλωσση έκδοση ενός από τα περισότερο γνωστά βιβλία του Ramón Llull (1232-1315).

Πηγή: https://benjamins.com/#catalog/books/ivitra.8/main

Σάββατο 25 Ιουλίου 2015

Χάρτης με τις γλώσσες της Ισπανίας

Στον παρακάτω χάρτη φαίνονται οι γλώσσες και διάλεκτοι που μιλιούνται σήμερα στην Ισπανία κατά περιοχή. Οι αποχρώσεις του μωβ καλύπτουν τη μεγαλύτερη περιοχή από τον βορρά προς τον νότο και αφορούν στις διάφορες ποικιλίες της καστιλιάνικης γλώσσας, που είναι η πιο διαδεδομένη. Με καφέ χρώμα χαρακτηρίζεται η καταλανική, δεύτερη πιο διαδεδομένη γλώσσα, με κόκκινο η αραγωνέζικη, με πράσινο η βασκική, με ανοιχτό μπλε η γλώσσα που μιλιέται στις περιοχές Λεόν και Αστούριας, και με βαθύ μπλε η γαλικιανή. Κάντε ΚΛΙΚ πάνω στον χάρτη για μεγέθυνση.Σε προσεχή ανάρτηση θα παρουσιάσουμε δείγματα από αυτές τις γλώσσες και διαλέκτους.

Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015

Παραδοσιακή μουσική των Άνδεων

Όμορφη παραδοσιακή μουσική από τις περουβιανές Άνδεις.

Adolfo Casais Monteiro - A palavra impossível


Ο Adolfo Casais Monteiro (1908-1972) υπήρξε γνωστός Πορτογάλος ποιητής, μυθιστοριογράφος και κριτικός λογοτεχνίας. Γεννήθηκε στο Πόρτο το 1908, σπούδασε ιστορία και φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο της Λισσαβώνας και δίδαξε σε γνωστό κολλέγιο του Πόρτο μέχρι το 1937, όπου παύθηκε για πολιτικούς λόγους. Στη συνέχεια και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα έβγαζε τα προς το ζην από τη λογοτεχνία, τη μετάφραση και τις εκδόσεις. Το 1954 όμως κατέφυγε στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, όπου πέρασε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του διδάσκοντας πορτογαλική λογοτεχνία σε διάφορα βραζιλιάνικα πανεπιστήμια. Το μεγαλύτερο μέρος της ποίησής του είναι αφιερωμένο στην ιστορική περίοδο που έζησε.

A palavra impossível

Deram-me o silêncio para eu guardar dentro de mim
A vida que não se troca por palavras.
Deram-mo para eu guardar dentro de mim
As vozes que só em mim são verdadeiras.
Deram-mo para eu guardar dentro de mim
A impossível palavra da verdade.

Deram-me o silêncio como uma palavra impossível,
Nua e clara como o fulgor duma lâmina invencível,
Para eu guardar dentro de mim,
Para eu ignorar dentro de mim
A única palavra sem disfarce -
A Palavra que nunca se profere.

Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015

Ένα ποίημα του Vasco Cabral


Vasco Cabral (1926-2005), πολιτικός και ποιητής από την Γκινέα-Μπισάου. Υπήρξε ένας από τους αγωνιστές για την ανεξαρτησία της πατρίδας του.

ΑΝΤΙ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Η νύχτα ήρθε,
μεταμφιεσμένη σε μέρα,
και μου πρόσφερε το φως,
διάφανο όπως η Αυγή.

Όμως εγώ είπα όχι.

Μετά ήρθε ο όφις
μεταμφιεσμένος σε παρθένο
και μου πρόσφερε τα γυμνά στήθη της και τα χέρια.

Όμως εγώ είπα όχι.

Στο τέλος ήρθε ο Πιλάτος,
μεταμορφωμένος σε Χριστό,
και με μια φωνή ανθρώπινη και γλυκιά
είπε: "αν θελήσεις σου δίνω τον παράδεισο,
αλλά διηγήσου την ιστορία σου".

Όμως εγώ είπα όχι,
όχι, όχι, όχι!

Και συνέχισα Άνθρωπος!
Κι αυτοί συνέχισαν τα όρνεα του φόβου και της σιωπής.

Σάββατο 4 Ιουλίου 2015

Fray Luis de León - Vida retirada


Las odas del gran poeta español Fray Luis de León (1527-1591) versan sobre lo que debe hacer el ser humano para alcanzar la armonía. En su caso la búsqueda coincide con la búsqueda de Dios.
Aquí tenemos una de sus poesías más bellas:

Vida retirada

¡Qué descansada vida
la del que huye el mundanal ruïdo
y sigue la escondida
senda por donde han ido
los pocos sabios que en el mundo han sido! 5

 Que no le enturbia el pecho
de los soberbios grandes el estado,
ni del dorado techo
se admira, fabricado
del sabio moro, en jaspes sustentado. 10

No cura si la fama
canta con voz su nombre pregonera,
ni cura si encarama
la lengua lisonjera
lo que condena la verdad sincera. 15

¿Qué presta a mi contento
si soy del vano dedo señalado,
si en busca de este viento
ando desalentado
con ansias vivas y mortal cuidado? 20

¡Oh campo, oh monte, oh río!
¡Oh secreto seguro deleitoso!
roto casi el navío,
a vuestro almo reposo
huyo de aqueste mar tempestuoso. 25

Un no rompido sueño,
un día puro, alegre, libre quiero;
no quiero ver el ceño
vanamente severo
de quien la sangre ensalza o el dinero. 30

Despiértenme las aves
con su cantar süave no aprendido,
no los cuidados graves
de que es siempre seguido
quien al ajeno abritrio está atenido. 35

Vivir quiero conmigo,
gozar quiero del bien que debo al cielo
a solas, sin testigo,
libre de amor, de celo,
de odio, de esperanzas, de recelo. 40

Del monte en la ladera
por mi mano plantado tengo un huerto,
que con la primavera
de bella flor cubierto,
ya muestra en esperanza el fruto cierto. 45

Y como codiciosa
de ver y acrecentar su hermosura,
desde la cumbre airosa
una fontana pura
hasta llegar corriendo se apresura. 50

Y luego sosegada
el paso entre los árboles torciendo,
el suelo de pasada
de verdura vistiendo,
y con diversas flores va esparciendo. 55

El aire el huerto orea,
y ofrece mil olores al sentido,
los árboles menea
con un manso ruïdo,
que del oro y del cetro pone olvido. 60

Ténganse su tesoro
los que de un flaco leño se confían:
no es mío ver al lloro
de los que desconfían
cuando el cierzo y el ábrego porfían. 65

La combatida antena
cruje, y en ciega noche el claro día
se torna; al cielo suena
confusa vocería,
y la mar enriquecen a porfía. 70

A mí una pobrecilla
mesa, de amable paz bien abastada
me baste, y la vajilla
de fino oro labrada,
sea de quien la mar no teme airada. 75

Y mientras miserable-
mente se están los otros abrasando
en sed insacïable
del no durable mando,
tendido yo a la sombra esté cantando. 80

A la sombra tendido
de yedra y lauro eterno coronado,
puesto el atento oído
al son dulce, acordado,
del plectro sabiamente meneado. 85

Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015

Publicada en facsímil la revista tesalonicense "Hispania"


Revista Hispania 
Primera revista española en Oriente
Tesalónica, Grecia,1919 
Edición facsímil. 
Estudio, introducción y notas de Matilde Morcillo Rosillo 
Colección Facsímil Certeza-Riopiedras 
Zaragoza, 2015 - 44 págs. 14,00 € 
ISBN 978-84-7213-207-8

La Dra. Matilde Morcillo Rosillo, profesora titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Castilla-La Mancha, especialista en el estudio de los judíos sefardíes de Grecia y, en especial, de los de Tesalónica durante el siglo XX, acaba de publicar en edición facsímil la revista Hispania, editada originalmente en la ciudad griega de Tesalónica en 1919.

La aparición de la revista ilustrada Hispania supuso un antes y un después en el marco de las relaciones de la comunidad sefardí de Tesalónica con el gobierno español. Fue la primera revista en español que se publicó en Tesalónica en 1919 para dar a conocer España al colectivo de judíos sefardíes de esa ciudad que, durante más de cuatro siglos, desde la expulsión en 1492 hasta su descubrimiento a primeros del siglo XX por el senador español Ángel Pulido, habían permanecido en el olvido por la madre patria.

En 1920 se creó la Casa Universal de los sefardíes para tratar sobre los temas del senador Pulido, entre ellos el promover vínculos con los sefardíes, mantener contactos con la prensa judía, hacer un censo internacional de las comunidades sefardíes, difundir la lengua y la literatura españolas, etc.

A través de Hispania, los cerca de 80.000 judíos de Tesalónica hacían un llamamiento urgente a España para seguir conservando el castellano. Sin su ayuda y protección, se perdería el esfuerzo que venían realizando desde hacía cuatro siglos por conservar su lengua materna, sin ninguna escuela de español ni ningún profesor en la ciudad.

Del prólogo 

David Hatchwell Altaras 

Presidente de la Comunidad Judía de Madrid

Pueden adquirir la revista desde la web Librería y Hebraica

****Αναδημοσίευση από την ιστοσελίδα La pasión griega, στην οποία μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.

Τρίτη 23 Ιουνίου 2015

Θέματα πανελλαδικών εξετάσεων ισπανικής γλώσσας

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τα θέματα των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων στα ισπανικά:
http://xenesglosses.eu/2015/06/panelladikes-exetasi-eidikon-mathimaton-themata-kai-apantiseis-ispanikis-glossas-206/

Κυριακή 21 Ιουνίου 2015

Το μικρό νησί (La isla mínima) - Νέα ισπανική αστυνομική ταινίαΙσπανικός Νότος, 1980. Η χώρα πασχίζει ακόμα να επουλώσει τις πληγές της από τις αγριότητες της περιόδου της δικτατορίας του Φράνκο. Μια σειρά από βάναυσες δολοφονίες έφηβων κοριτσιών σε μια απομονωμένη πόλη φέρνει κοντά δύο παντελώς ανόμοιους χαρακτήρες, δύο ντετέκτιβ του τμήματος ανθρωποκτονιών που στέλνονται από τη Μαδρίτη για να ξεδιαλύνουν την υπόθεση. Στοιχειωμένοι και οι ίδιοι από το παρελθόν τους στη σκιά του απολυταρχικού καθεστώτος, ο Χουάν και ο Πέδρο θα πρέπει να παραμερίσουν τις διαφωνίες και τις βαθιές ιδεολογικές διαφορές τους προκειμένου να βρουν τον δολοφόνο που για χρόνια τρομοκρατεί την περιοχή. Η έρευνά τους θα τους οδηγήσει σε επικίνδυνα μονοπάτια, καθώς ανασύρει στην επιφάνεια τα σκοτεινά μυστικά της μικρής κοινότητας.

Πηγή: http://www.myfilm.gr/14733

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015

Ramón SaizarbitoriaDurante la primera mitad del siglo XX se confirma en la novela vasca la pervivencia de un modelo narrativo costumbrista, caracterizado por la religiosidad, la predilección por la tradición y el patriotismo. Estas características condicionaron la novela escrita en euskera en una época en que en Europa predominan las tendencias modernas. La modernización de la novela vasca llegará tarde, hacia finales de la década de los 50, más concretamente en 1957, con la publicación de la novela existencialista Leturiaren egunkari ezkutua (El diario secreto de Leturia) de J. L. Álvarez Enparantza “Txillardegi” (1929).

Como sucede en la mayoría de las actividades humanas cuando hay una tardanza, la modernización de la novela vasca se caracteriza por rupturas: ruptura en la forma y la técnica narrativa, en los mundos descritos, en el modo de ver la literatura misma. Estamos ante una nueva sensibilidad que abarca no sólo lo literario, sino también lo político y lo cultural. Una serie de factores determinantes forman un contexto que cumple todas las características oportunas para la revolución en todos los ámbitos: desarrollo económico, alfabetización, activismo político, campañas a favor del estudio del euskera, etc. En este contexto se distinguen las figuras de “Txillardegi” y de Ramón Saizarbitoria, que pertenecen respectivamente a lo que podríamos denominar “generación de 56” y “generación de 64”. Los autores de la primera generación (Txillardegi, Jon Mirande, etc.) se caracterizan por “la heterodoxia cultural de sus integrantes” mientras los de la segunda (Arregi, Saizarbitoria, Sarasola, Urquizu, etc.) manifiestan un compromiso político claro y escriben con el fin estético de trazar un nuevo camino en la escritura vasca, completamente diferente al camino que habían seguido los autores más antiguos.

La crítica vasca ha considerado a Ramón Saizarbitoria (1944), junto a “Txillardegi”, como el gran renovador de la novela escrita en euskera. Nacido en San Sebastián y licenciado en sociología, Saizarbitoria ha publicado muchos libros en el ámbito de las ciencias sociales, como por ejemplo Mendebaleko ekonomiaren historia; Merkantilismotik 1914-era arte (Historia de la economía de Occidente; del Mercantilismo a 1914), publicado en 1970. Ha cultivado primeramente la novela, pero también ha escrito poesía y ensayo.

En 1969 Saizarbitoria da a la novela vasca una dirección completamente nueva con la publicación de Egunero hasten delako (Porque comienza cada día), obra que introducirá el experimentalismo en la novela vasca actual, que se aproxima de este modo al Nouveau Roman francés. Para Saizarbitoria, la novela es ante todo una búsqueda. En esta obra tenemos dos planos narrativos: la historia de una joven que quiere abordar y una conversación telefónica entre un personaje extraño y uno o varios interlocutores anónimos. La historia de la novela es contextualizada en la década de los 60 con una serie de recursos narrativos inéditos hasta entonces en la novela vasca: la referencia a una revista real, en este caso Les Temps Modernes, y también las referencias a temas como el abordo, el racismo, la virginidad y el feminismo. Este recurso, junto con la utilización de los diferentes planos narrativos (que persistirá en la obra posterior de Saizarbitoria), nos confirma que tenemos que ver con una novela completamente nueva.

En 1976 ve la luz la segunda novela de Saizarbitoria, titulada Ehun metro (Cien metros), llevada al cine en 1985. En esta novela tenemos el relato de los últimos cien metros del intento de huida de un activista de ETA hasta ser abatido por la policía. En su esfuerzo febril de huir de la policía, y teniendo a su disposición sólo unos minutos, el personaje recuerda su infancia, su clandestinidad y su exilio. En esta novela Saizarbitoria muestra que maneja perfectamente las modernas técnicas narrativas: alteraciones temporales, cambios de focalización, combinación de diferentes puntos de vista, etc. Además, utiliza el escritor no sólo el euskera, sino también el castellano para narrar los hechos.

Después de la fase experimental, en el año 1976 la novela vasca entra en la época de la “posmodernidad”. Si bien existen muchas definiciones para el término “posmodernismo” según el punto de vista de los diferentes críticos, todos concurren al mismo fin: la narrativa vasca actual tiene casi todas las características que presentan los textos posmodernos, como el espíritu innovador, el eclecticismo, etc. Lo más importante es que se abandona el experimentalismo y la novela vasca, al igual que en las otras literaturas regionales de España, recupera el gusto por contar. Como punto de partida para este cambio consideramos la publicación de la tercera novela de Ramón Saizarbitoria Ene Jesús (¡Hay Jesús mío!, 1976), quizás la última novela experimental, al borde, sin embargo, de la posmodernidad. Ene Jesús es una metanovela, que cuestiona su propia escritura. En un texto fragmentario, donde los elementos narrativos se reducen al mínimo, vemos a un interno del manicomio que trata de contar historias para matar el tiempo, pero en vano. El silencio invade la historia y el fracaso marca la vida del protagonista, cuya salida única no puede ser otra que el mutismo. El intertexto más cercano a esta novela, a juzgar por los personajes que aparecen en ella, es la novela Malone Meurt (1951) de Samuel Beckett.

Podríamos decir que la novela vasca contemporánea mira, sobre todo, hacia el pasado y hacia lo interior. Tal es el caso de la cuarta novela de Ramon Saizarbitoria, titulada Hamaika pauso, escrita en 1995 y publicada en castellano en 1998 bajo el título de Los pasos incontables. En esta novela Saizarbitoria se sirve de la memoria para marcar el perfil de un tipo de novela testimonial. Para Jon Juaristi es “la gran novela vasca de su generación”, por lo que también podría ser descrita como novela generacional. La obra también se inscribe, junto con Ehun metro, en las obras en que predomina la problemática sobre E.T.A., en la que la mayoría de los novelistas no escriben una simple crónica de los hechos, sino tratan de penetrar en la experiencia personal de los protagonistas y las repercusiones en su mundo psicológico.

La historia de Los pasos incontables es bastante simple. Actualmente, tenemos una novela dentro de otra. El protagonista Iñaki Abaitua trata de escribir su novela “Once pasos” que narra la agonía del moribundo Daniel Zabalegi, miembro de E.T.A., y su fusilamiento. En verdad, tenemos un viaje dentro de la memoria del protagonista para ver cómo éste vivió momentos muy concretos de la historia vasca actual.

La novela se caracteriza por un sentimiento de gran temor, de impotencia humana y de intolerable soledad ante la inminencia de la muerte. Existen muchísimas referencias intertextuales, y se mezclan palabras, frases y citas de todo tipo de personajes conocidas, como por ejemplo autores, filósofos, sociólogos, etc., en una novela de intensidad narrativa extraordinaria.

En 1996 Saizarbitoria publica su quinta novela, titulada Bihotz bi. Gerrako kronikak, traducida al castellano en 1999 con el título Amor y Guerra. La recepción crítica fue excepcional y R. Senabre escribió: “La lectura de Amor y Guerra es un oasis en medio de este destierro de frivolidades mercantiles que nos aflige”.

Amor y Guerra, como Los pasos incontables, es otra novela que mira hacia dentro y hacia el pasado. La historia es la narración de dos guerras: la Guerra Civil, que representa el pasado, y guerra de los sexos, que representa la actualidad. Como implica el título mismo, tiene que ver con los sentimientos más vehementes del ser humano: el amor y el odio. El primero se representa por el amor adúltero entre el protagonista, un hombre mísero y celoso de su esposa, y una mujer, Violeta, que se describe en la novela “desde un lenguaje y una técnica que recuerda el Ulisses de Joyce”. Cuanto al odio, se representa por los episodios narrados de la Guerra Civil, en los que participaron el padre del hombre y la madre de su amante, y también por las escenas desagradables de la guerra doméstica entre el hombre y su esposa.

El odio y los celos se muestran también en el final trágico de la obra. El protagonista, después de saber que le ha sido infiel e incapaz de aceptar la situación, mata a su mujer arrojándola por la ventana. Es un final que lo sabemos desde la primera página de la obra.

Así pues, tenemos en esta novela dos sentimientos contrarios, que se desarrollan en dos planos, el plano de presente y el del pasado. Es una obra muy compleja, que puede situarse dentro de la Nueva Novela Histórica, podríamos decir la obra cumbre de Saizarbitoria, en la que predominan motivos como la soledad, la incomunicación entre los esposos, los celos, las obsesiones y las miserias de los protagonistas, las mujeres abandonadas y los maridos que no tienen la capacidad de recibir con paciencia el empeoramiento de una relación y, finalmente, el silencio.

La última obra que ha publicado hasta ahora Ramón Saizarbitoria lleva el título Gorde nazazu lurpean (2000) y se publicó en castellano con el título Guárdame bajo tierra (2001). Es una colección de cinco novelas breves, que tienen como tema común la exhumación. Pero las exhumaciones que se describen en la obra (algunas basadas en hechos reales y otras en hechos ficticios) se sirven de símbolos para que exhume el autor las ideas que con tenaz persistencia recorren toda su trayectoria novelística: las terribles experiencias de los guerreros vascos en la Guerra Civil, o la falta de comunicación entre los hombres y las mujeres.

No hay héroes en la novela moderna y tampoco los hay en esta novela de Ramón Saizarbitoria. Sus obras están llenos de perdedores, de hombres que sufren de melancolía y no saben cómo acercarse a las mujeres, de mujeres a su vez abandonadas y tristes, de relaciones entre padres e hijos que abundan en problemas, de seres humanos que han vivido los horrores de la guerra, una guerra también omnipresente en este libro.

La trayectoria novelesca de Ramón Saizarbitoria constituye un punto de referencia en la historia de la literatura vasca y ha contribuido mucho a la modernización de la novela en euskera. Se ha sostenido con razón que su poética experimental determinó el canon literario de la novela vasca de la década de los 70, a la cual ofreció un puesto importante entre las demás corrientes literarias europeas.

Bibliografía:
Kortazar, Jon. Memoria y Guerra civil en la narrativa vasca (1948-2007).
Lasagabaster, Jesús María (1980). Literatura vasca y bilingüismo: vasco y castellano en la novela   Ehun metro de R. Saizarbitoria.
Lasagabaster, Jesús María. Antología de la narrativa vasca actual. Barcelona: Edicions del Mall, 1986.
Olaciregui, María José (2005). Basque Literature Today. Trad. en inglés. Del “Portal Literatura Vasca”.
Olaciregui, María José (2001). La novela vasca: márgenes, centros y demás delimitaciones topológicas. Del “Portal Literatura Vasca”.
Olaciregui, María José (2001 b). Encuentros y desencuentros con la literatura vasca.          
Olaciregui, María José. “Un siglo de novela en euskera”. Historia de la Literatura Vasca. Edit. Patricio Urquizu Sarasua. Madrid: UNED, 2000. 523-585.
Olaciregui, María José. Posmodernidad y tendencias novelescas.
Olaciregui, María José. Ramón Saizarbitoria: de la novela experimental a la memoria como eje narrativo.
Urquizu Sarasua, P., Rodríguez-Alonso, M., Ysern, J.-A., et al. Introducción a las lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca. Madrid: UNED, 2004.

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015

Xochiquícatl 1Ποίημα του Netzahualcóyotl, βασιλιά των Αζτέκων και ποιητή (1402-1472).

Στολιζόμαστε, πλουτίζουμε 
με άνθη, με τραγούδια: 
αυτά είναι τα άνθη της άνοιξης: 
με αυτά στολιζόμαστε εδώ πάνω στη γη! 

Ευτυχισμένη μέχρι τώρα η καρδιά μου: 
ακούω αυτό το τραγούδι, βλέπω ένα άνθος! 
Ποτέ ας μη μαραθούν πάνω στη γη!

Τετάρτη 13 Μαΐου 2015

Δύο Έλληνες ποιητές στην Ισπανία


****Αναδημοσίευση από το ispania.gr

Παρουσίαση και ανάγνωση των ταξιδιωτικών εντυπώσεων για την ιβηρική χώρα, των Ζαχαρία Παπαντωνίου και Κώστα Ουράνη

«Ύστερα από τρία χρόνια που την είδα, η Μαδρίτη είναι πάλι μπροστά μου.»

Τι βιώνει ένας ποιητής όταν ταξιδεύει στην Ισπανία; Και πώς δύο Έλληνες ποιητές είδαν την Ισπανία του πρώτου μισού του 20ού αιώνα;

Την Πέμπτη 14 Μαΐου 2015, στις 19.30, στη Βιβλιοθήκη «Χουάν Κάρλος Ονέττι» του Ινστιτούτου Θερβάντες, θα διαβάσουμε τα κείμενα των Ζαχαρία Παπαντωνίου και Κώστα Ουράνη και θα ανακαλύψουμε αυτή την όψη της ταξιδιωτικής λογοτεχνίας. Η ευαισθησία των δύο ποιητών και η οξεία τους παρατήρηση μας προσφέρουν εικόνες της χώρας μέσα από τα τοπία, την τέχνη, την καθημερινή ζωή και την ιστορία.

Περισσότερα στο http://www.ispania.gr/ekdilwseis/logotexnia/5286-dyo-ellines-poihtes-ispania