Τρίτη 31 Αυγούστου 2021

Επιστροφή

Diego Velázquez (1599-1660), Ο θρίαμβος του Βάκχου, 1628/29