Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2010

Σεμινάριο για εξεταστές Ισπανικών

Σεμινάριο για εξεταστές διπλωμάτων ισπανικής γλώσσας (DELE) θα πραγματοποιηθεί, στην Αθήνα στις 5 και 6 Μαρτίου, και στη Θεσσαλονίκη στις 6 και 7 Μαρτίου. Το σεμινάριο διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Θερβάντες και η διάρκειά του θα είναι 12ωρη.
Παραθέτουμε την ανακοίνωση του Ινστιτούτου Θερβάντες:

CURSO DE FORMACIÓN DE EXAMINADORES D.E.L.E.
Se van a celebrar dos Cursos de formación de examinadores D.E.L.E. en Atenas y Salónica respectivamente, destinados a aquellos docentes en activo que quieran llegar a formar parte de los tribunales de examen de las pruebas orales de los Diplomas de Español como Lengua Extranjera.


• Características del curso:
1. 12 h de duración.
2. Se desarrollará durante cuatro sesiones según se indica a continuación:
a. 3 h se dedicarán a la Procedimiento y Administración de las pruebas orales y escritas
b. 3 h se dedicarán a analizar el Diploma Inicial-B1 (criterios de calificación de la prueba oral y aplicación de los mismos)
c. 3 h se dedicarán a analizar el Diploma Intermedio-B2 (criterios de calificación de la prueba oral y aplicación de los mismos)
d. 3 h se dedicarán a analizar el Diploma Superior-C2 (criterios de calificación de la prueba oral y aplicación de los mismos)
3. Los requisitos que deberán cumplir los candidatos que quieran participar son los siguientes:
i. Ser licenciado (con preferencia en filología hispánica).
ii. Experiencia como profesor de español de más de 400 horas docentes.
iii. Los dos requisitos anteriores se deben acreditar en el momento de la inscripción dejando el C.V.
4. También se valorará la formación específica en la enseñanza de ELE.
5. El número de plazas es limitado por lo que se respetará estrictamente el orden de matrícula de los interesados.
6. El Instituto Cervantes no se compromete de ninguna manera a requerir los servicios como examinador de los participantes del curso y se reserva el derecho de convocatoria según sus necesidades y criterios.

• Fechas:
5 - 6 del mes de marzo en Atenas y
6 -7 del mes de marzo en Salónica,
de 11:30 a 14:30 y de 16:00 a 19:00

• Matrícula:
El coste del curso es de 150 €. El plazo de inscripción será del 18 de enero hasta el 26 de febrero de 2010. Para formalizarla, primero se ha de ingresar el importe de la matrícula en la cuenta de CITIBANK nº 0500407638 y después cumplimentar un formulario de inscripción y hacerlo llegar a la secretaría del Instituto Cervantes en la calle Mitropóleos, 23; 10557 Atenas. El horario para las inscripciones es: de lunes a jueves de 10:00 a 13:00 y de 16:30 a 18:30, y el viernes de 10:00 a 13:00.

Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2010

Ausiàs March - Ένας μεγάλος καταλανός τροβαδούρος

****Το 2009 συμπληρώθηκαν 550 χρόνια από το θάνατο του μεγαλύτερου καταλανού τροβαδούρου Αουσιάς Μαρκ (Ausiàs March, 1400-1459), ενός ποιητή που με το έργο του επηρέασε όχι μόνο τα καταλανικά γράμματα αλλά σε μεγάλο βαθμό και το χαρακτήρα της ισπανικής Αναγέννησης.
Μια και το άρθρο είναι ελαφρώς ανεπίκαιρο λόγω του ότι μπήκαμε ήδη στο 2010, περιοριζόμαστε να δώσουμε εδώ τα σημαντικότερα σημεία για τη ζωή του και το έργο του από την ισπανική Βικιπαίδεια. Ολόκληρο το άρθρο μπορεί κανείς να το βρει εδώ:Portada de la traducción castellana realizada por Baltasar de Romaní en 1539 de las obras de Ausiàs March.

Ausiàs March
Ausiàs March (Gandia, 1397 - Valencia, 1459) fue un poeta y caballero valenciano medieval. Originario de una familia de la pequeña nobleza con aficiones poéticas. Fue uno de los poetas más importantes del Siglo de Oro valenciano y de la literatura valenciana/catalana.

Biografía
Fue Señor de Beniarjó, Pardines y Vernissa, y halconero mayor de Alfonso V el Magnánimo. Fue armado caballero en 1419. Participó en la expedición de Alfonso V a Córcega y Cerdeña, y en otras expediciones contra los piratas del Mediterráneo. En 1425 se retiró a sus posesiones valencianas, instalándose en Gandía en 1428. De notar es en este período su relación personal y literaria con el príncipe Carlos de Viana, heredero al trono de Navarra.

A partir de los veintisiete años ya no saldría de su tierra; primero en Gandía, donde administraba sus propiedades; y después en Valencia, donde tuvo una vida muy movida y desordenada. Comienza a escribir en 1430. Tres años más tarde, el infante Juan, Duque de Gandía, confirma sus privilegios como señor feudal.

En 1437, a los cuarenta años se casó con Isabel Martorell, hermana de Joanot Martorell, autor de Tirant lo Blanch. Dos años más tarde Isabel muere y Ausiàs March contrae segundas nupcias con Joana Escorna, quien murió en 1443. A pesar de carecer de hijos legítimos en sus matrimoonios se sabe de la existencia de amantes y 4 hijos naturales.

Ausiàs March murió el 3 de marzo del año 1459 en Valencia, dejando cinco hijos bastardos pero ninguno legítimo. Fue enterrado en la catedral de Valencia, donde aún puede verse su losa sepulcral, cerca de la Porta de la Almoyna.

Obra
Ausiàs March abandona la tradición de la poesía trovadoresca y su retórica brillante –pero artificiosa y distante– lo que le permite la expresión de la íntima meditación personal de un hombre-poeta que aparece desprovisto de toda ficción y dispuesto a hablarnos de todo aquello que le obsesiona: el amor, las relaciones del hombre con Dios, el dolor y la muerte, el pecado y la virtud. Estos problemas son reales y personales, del mismo modo que lo son las mujeres que aparecen (ya no es la idealizada midons –mi dueña– de los provenzales), que ya no son Beatrices ni Lauras distantes y platónicas –puras ideas con nombre propio–, sino mujeres reales, con sus vicios y virtudes, que son amadas u odiadas por razones concretas y no por un afán de idealización.

La obra de March está constituida por ciento veintiocho poemas. En 1539 se recopilaron 46 de sus composiciones en Valencia, traducidas al castellano por Baltasar de Romaní. Otra edición vallisoletana integrada por 124 poesías fue supervisada por Juan de Resa, capellán de Felipe II en 1555. La traducción de Jorge de Montemayor, que data de 1560, fue impresa en Valencia, y posteriormente en Zaragoza (1562) y Madrid (1579). Su obra influyó de forma notable en la poesía española del Renacimiento.

La mayoría de estudiosos se decantan por clasificar su obra en ciclos temáticos. De hecho, cada uno de estos ciclos forma una unidad de sentido, y se observa una evolución formal y conceptual en los diferentes ciclos, por lo que se ha llegado a considerar su obra completa como un inmenso poema.

Los cantos de amor
En su producción el amor es un tema tan importante que llega a generar otros con entidad propia, pero siempre como causa o efecto de este. En la obra de March la mujer es una persona real, humana e individual y, en consecuencia la relación hombre-mujer será la mezcla del amor sensual (sentidos y el amor intelectual (contemplación y pensamiento).

El autor sólo mantendrá de la poesía trovadoresca el hecho de dedicar sus poemas a una mujer, a la que se refiere mediante una senhal para esconder su verdadero nombre. Podemos dividir estos cantos en cinco señales que representan cinco etapas de la vida del autor.

Los cantos de muerte
El tema de la muerte no es exclusivo de este ciclo, formado solo por seis poemas dedicados a plañir la muerte de una sola mujer, sin usar "senhal". La destinataria parece ser su segunda esposa, Joana Escorna. El poeta reflexiona sobre los temas más comunes que la muerte de una mujer amada puede ocasionar: el destino del alma, el dolor por su ausencia y el recuerdo del pasado. El poeta se siente, incluso, culpable de la muerte de su mujer.

El Canto espiritual
El Cant espiritual, dirigido a Dios, es una larga oración (224 versos), escrita en segunda persona. Está considerado como uno de los poemas más importantes del Siglo de Oro valenciano. El poeta se muestra preocupado en conseguir el camino de Dios y teme condenarse por haber caído en el «amor loco», de lo cual se arrepiente, incluso le pide a Dios que le acorte la vida para no incurrir en más pecados.

Aquí se observa al poeta más preocupado por expresar su pensamiento y sus reflexiones más que íntimas que por seguir los preceptos de la poética tradicional. Por eso utiliza verso libre gracias a lo cual su expresión resulta más natural que el resto de composiciones realizadas a base de versos duros y ásperos, que dificultan su lectura.

Importancia de Ausiàs March
Ausiàs March es probablemente el hombre de letras más reconocido de la literatura medieval en catalán. Este juicio se apoya en lo siguiente:

Fue un poeta muy leído y ejerció honda influencia en grandes poetas castellanos como Boscán, Garcilaso, Fernando de Herrera y Gutierre de Cetina. Además, toda la poesía en catalán del siglo XVI es un intento de imitación de su obra.
La cantidad de manuscritos que nos han llegado, así como las numerosas traducciones que se han hecho de sus obras.
Su obra se distanció de todo lo anterior, y adquirió un tono muy personal, sincero y depurado, que contrastaba con la artificiosa retórica del amor cortés.
Esribe su obra en valenciano a diferencia la lírica trovadoresca que se escribía en occitano.