Τρίτη 2 Αυγούστου 2016

Από τα λατινικά στα ισπανικά: ένας εξαιρετικός ιστότοπος

Στη διεύθυνση Máquina del Tiempo μπορεί κανείς να κάνει το εξής εξαιρετικό πράγμα: να εισάγει σε μια φόρμα μια λατινική λέξη και η σελίδα την βγάζει όπως άλλαξε σε διαδοχικές χρονικές περιόδους, οι οποίες δείχνουν την εξέλιξη της λατινικής στη σημερινή ισπανική. Δηλαδή την περνάει από φάσεις εξέλιξης όπως η πρωτορομανική, η μεσαιωνική ισπανική, η νέα ισπανική, κ.τ.λ.
Ενδιαφέρει ιδιαίτερα γλωσσολόγους, φοιτητές της γλωσσολογίας και της φιλολογίας, λατινιστές και καθηγητές ισπανικής.