Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013

Μαθήματα - Língua e Cultura Nórdica Antiga


Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2013

Η "Ιθάκη" του Καβάφη στα ισπανικά


Cuando salgas en el viaje, hacia Ítaca 
desea que el camino sea largo, 
pleno de aventuras, pleno de conocimientos. 
A los Lestrigones y a los Cíclopes, 
al irritado Poseidón no temas, 
tales cosas en tu ruta nunca hallarás, 
si elevado se mantiene tu pensamiento, si una selecta 
emoción tu espíritu y tu cuerpo embarga. 
A los Lestrigones y a los Cíclopes, 
y al feroz Poseidón no encontrarás, 
si dentro de tu alma no los llevas, 
si tu alma no los yergue delante de ti. 

Desea que el camino sea largo. 
Que sean muchas las mañanas estivales 
en que con cuánta dicha, con cuánta alegría 
entres a puertos nunca vistos: 
detente en mercados fenicios, 
y adquiere las bellas mercancías, 
ámbares y ébanos, marfiles y corales, 
y perfumes voluptuosos de toda clase, 
cuanto más abundantes puedas perfumes voluptuosos; 
anda a muchas ciudades Egipcias 
a aprender y aprender de los sabios. 

Siempre en tu pensamiento ten a Ítaca. 
Llegar hasta allí es tu destino. 
Pero no apures tu viaje en absoluto. 
Mejor que muchos años dure: 
y viejo ya ancles en la isla, 
rico con cuanto ganaste en el camino, 
sin esperar que riquezas te dé Ítaca. 

Ítaca te dio el bello viaje. 
Sin ella no hubieras salido al camino. 
Otras cosas no tiene ya que darte. 

Y si pobre la encuentras, Ítaca no te ha engañado. 
Sabio así como llegaste a ser, con experiencia tanta, 
ya habrás comprendido las Ítacas qué es lo que significan.

(Μετάφραση: Miguel Castillo Didier)
Πηγή: http://www.castellano.gr/?p=4411

Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη, 
να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος, 
γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. 
Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας, 
τον θυμωμένο Ποσειδώνα μη φοβάσαι, 
τέτοια στον δρόμο σου ποτέ σου δεν θα βρείς, 
αν μέν' η σκέψις σου υψηλή, αν εκλεκτή 
συγκίνησις το πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει. 
Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας, 
τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις, 
αν δεν τους κουβανείς μες στην ψυχή σου, 
αν η ψυχή σου δεν τους στήνει εμπρός σου. 

 Να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος. 
Πολλά τα καλοκαιρινά πρωϊά να είναι 
που με τι ευχαρίστησι, με τι χαρά 
θα μπαίνεις σε λιμένας πρωτοειδωμένους• 
να σταματήσεις σ' εμπορεία Φοινικικά, 
και τες καλές πραγμάτειες ν' αποκτήσεις, 
σεντέφια και κοράλλια, κεχριμπάρια κ' έβενους, 
και ηδονικά μυρωδικά κάθε λογής, 
όσο μπορείς πιο άφθονα ηδονικά μυρωδικά• 
σε πόλεις Αιγυπτιακές πολλές να πας, 
να μάθεις και να μάθεις απ' τους σπουδασμένους. 

Πάντα στον νου σου νάχεις την Ιθάκη. 
Το φθάσιμον εκεί είν' ο προορισμός σου. 
Αλλά μη βιάζεις το ταξίδι διόλου. 
Καλλίτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει• 
και γέρος πια ν' αράξεις στο νησί, 
πλούσιος με όσα κέρδισες στον δρόμο, 
μη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη. 

Η Ιθάκη σ' έδωσε το ωραίο ταξίδι. 
Χωρίς αυτήν δεν θάβγαινες στον δρόμο. 
Αλλο δεν έχει να σε δώσει πια. 

Κι αν πτωχική την βρεις, η Ιθάκη δεν σε γέλασε. 
Έτσι σοφός που έγινες, με τόση πείρα, 
ήδη θα το κατάλαβες η Ιθάκες τι σημαίνουν.

Homenaje a Cavafis en Málaga


Vº Festival "Flamencos por África"


Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013

Libro - "Cuatro obras de Ramón Llull"