Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2009

Η υπέροχη γυναικεία φωνή των jarchas

Vaise mio corachón de mib.
¡Ya Rab!, ¿si se me tornarad?
Tan mal me doled li-l-jabib:
enfermo yed, ¿cuánd sanarad?


Vase mi corazón de mí.
¡Ay, Dios! ¿acaso tornará?
Tanto me duele por el amado:
enfermo está, ¿cuándo sanará?

Δεν υπάρχουν σχόλια: